Aldersgrænsen for kontant tilskud til overvågning om natten fjernes

Fra den første juli 2023 ophæves aldersgrænsen for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning om natten for borgere på servicelovens §95 stk. 3.
Det er en sejr for Epilepsiforeningen, men reglerne har stadig alvorlige tidsler.

Christiansborg udefra. Foto: Anders Hviid

Folketinget har torsdag vedtaget at fjerne den hidtidige aldersgrænse på 23 år for ret til tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning om natten af borgere, som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Det betyder, at fra den første juli 2023 har alle borgere uanset alder, der modtager hjælpe efter servicelovens §95 stk. 3, og har behov for overvågning om natten, ret til tilskuddet.

Epilepsiforeningen er glade for ophævelse af aldersgrænsen. Dagens lovændring er et vigtigt skridt i den rigtige retning til at få løst den grundlæggende problemstilling om overvågning af en mindre gruppe mennesker med potentielt livstruende epilepsianfald og andre svære sygdomme, der modtager pasning i hjemmet. Men vi er ikke i mål. Der er fortsat alvorlige tidsler i reglerne, som bør fjernes.

Behov for døgnovervågning
Den nye lovgivning løser kun en del af overvågningsbehovet, da der kun er tale om hjælp til overvågning om natten. Det mener Epilepsiforeningen ikke giver mening i forhold til den dagligdag, som præger de her berørte familier, hvor overvågning om dagen for nogle mennesker er lige så vigtigt, som overvågning om natten.

Overvågningsbehovet gælder hele døgnet. Derfor har Epilepsiforeningen i sit høringssvar til politikerne understreget, at overvågningsproblematikken ikke er løst, før ordningen også omfatter overvågning i dagtimerne.

Nærtstående pårørende bør kunne ansættes
Nærtstående må ifølge loven ikke ansættes som hjælpere til at forestå overvågningen om natten. Der er her tale om skærpelse af den hidtidige lov, der alene hindrede forældres ansættelse. Begrundelsen herfor blandt et flertal af politikere er, at nærtstående skal hvile om natten.

Epilepsiforeningen mener, at dette er verdensfjernt i forhold til overvågningsopgaven i praksis og i betragtning af, at kvaliteten af overvågning i botilbud ikke alle steder opleves at være optimal. Foreningen har sammen med Danske Handicaporganisationer forgæves anbefalet politikerne, at nærtstående skal kunne ansættes til overvågningsopgaven i eget hjem.

Du kan læse Epilepsiforeningens høringssvar her

Kilde

Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev