Nyheder fra Epilepsiforeningen

31.01.2018
Der er kommet nye regler for, hvornår man som borger skal varsles, når kommunen nedsætter eller frakender visse ydelser efter serviceloven
Når man klager til Styrelsen for Patientsikkerhed vil man for fremtiden have ret til en gratis og uddannet bisidder fra Danske Patienter