31.01.2018

Nye regler for varsel, når kommunen stopper visse ydelser.

Der er kommet nye regler for, hvornår man som borger skal varsles, når kommunen nedsætter eller frakender visse ydelser efter serviceloven

 

I visse sager skal kommunen fremover varsle dig i 14 uger før kommunen kan stoppe den hjælp og støtte, som du er bevilget efter serviceloven.

Reglerne betyder også at kommunen i disse sager skal revurdere afgørelsen indenfor en frist på 2 uger.

Reglerne gælder ved frakendelse af hjælpen efter følgende regler i serviceloven:

 

  • Særlige dagtilbud efter servicelovens §32
  • Særlige klubtilbud efter servicelovens §36
  • Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §42

 

Og ved nedsættelse eller frakendelse af hjælpen efter følgende regler i serviceloven:

 

  • 95, kontant tilskud
  • Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §96
  • Kontaktperson til døvblinde efter servicelovens §98
  • Støtte til køb af bil efter servicelovens § 114

 

I de sager, der er omfattet af varslingsreglerne, skal kommunen revurdere sagen inden 2 uger fra modtagelsen af en klage fra dig over nedsættelse af hjælpen eller frakendelse. Sædvanligvis har kommunerne 4 uger til at revurdere en klagesag, inden den ved fastholdelse sendes til Ankestyrelsen. Vær opmærksom på, at du som borger fortsat har 4 ugers klagefrist på de sager, der er omfattet af varslingsreglerne.

Når der er klaget over at kommunen nedsætter eller frakender hjælpen efter de regler, der er nævnt ovenfor, kan kommunen først iværksætte afgørelsen efter udløbet af 14 ugers varsel. Det betyder, at du får mindst 14 uger til at forberede og indrette dig på, at din situation ændres.

Hvis du ikke klager over afgørelsen, kan kommunen iværksætte afgørelsen, så den får virkning fra 14 uger efter tidspunktet for afgørelsen.

Hensigten er, at sagen skal være afgjort indenfor 14 uger efter kommunen har truffet afgørelse. Du klager indenfor 4 uger, kommunen skal sende sagen til afgørelse i Ankestyrelsen indenfor 2 uger, hvorefter Ankestyrelsen i de sager har 8 uger til at behandle sagen. Kan sagen ikke færdigbehandles indenfor 14 uger, kan Ankestyrelsen tillægge sagen opsættende virkning; det betyder, at kommunen ikke må gennemføre afgørelsen, før Ankestyrelsen har taget stilling til sagen.

Har du spørgsmål til varslingsordningen, er du som medlem velkommen til at kontakte foreningens socialrådgiver, Helle Obel.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev