Foreninger kræver national handlingsplan på handicapområdet

I et fælles brev til børne- og socialminister Mai Mercado kræver Epilepsiforeningen og 50 andre foreninger en tværgående national handicappolitisk handlingsplan

 

Institut for Menneskerettigheder lancerede i december 2017 handicapbarometer.dk, der systematisk kortlægger udvalgte levevilkår for mennesker med handicap i forhold til resten af befolkningen. Desværre tegner Handicapbarometeret et nedslående billede af status: på 9 ud af 10 vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed eller diskrimination er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen.

image
Så dårligt står det til med mennesker med handicaps levevilkår
  • 32 % af personer med handicap har oplevet at blive diskrimineret. For personer uden handicap er tallet 22 %.
  • 26 % af personer med handicap har været udsat for vold. For personer uden handicap er tallet 10 %.
  • 33 % af personer med handicap kan ikke bruge bus eller tog, når der er mange passager med. For personer uden handicap er tallet 10 %.
  • 24 % af personer med handicap har oplevet økonomisk afsavn. For personer uden handicap er tallet 8 %.
  • Kun 43 % af personer med handicap oplever i høj grad, at de har indflydelse på eget liv. For personer uden handicap er tallet 67 %.
  • Kun 66 % af personer med handicap har gennemført kompetencegivende erhvervsuddannelse. For personer uden handicap er tallet 86 %.
  • Kun 56 % af personer med handicap er i beskæftigelse. For personer uden handicap er tallet 77 %

Kilde: Handicapbarometer.dk

Mennesker med handicap har således markant ringere levevilkår end resten af befolkningen, konkluderer 50 handicap-, patient- og interesseorganisationer, der nu i et fælles brev har henvendt sig til børne- og socialminister Mai Mercado.

En af underskriverne er Epilepsiforeningen, hvor landsformand Lone Nørager Kristensen siger: “Vi må simpelthen have sat nogle konkrete mål på handicappolitikken og systematisk arbejde for at forbedre levevilkårene for mennesker med handicap. Tallene fra handicapbarometret kalder på handling – nu.”

De mange organisationer bag skrivelsen er bekymrede og mener, at tiden er inde til at foreslå en systematisk tilgang til disse udfordringer i form af en national handicappolitisk handlingsplan:

”En handlingsplan bør sætte fokus på, at indsatsen til at imødekomme disse udfordringer skal koordineres på tværs af sektorer og ressortområder. Men man bør også pege på, at vi i Danmark faktisk mener det, når vi siger, at alle bør have lige muligheder og behandles lige”, skriver foreningerne.

image
En handicappolitisk handleplan bør:
  • Være tværgående, dække alle typer handicap og tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention.
  • Rumme målbare målsætninger.
  • Sikre en forsvarligt indsamlet statistisk viden på handicapområdet, så udviklingen kan følges – også på kommuneniveau og for børn.

Brevet, der starter med ”Kære børne- og socialminister Mai Mercado” slutter med denne opfordring: ”Vi håber, at du som Børne- og Socialminister vil tage bolden op, og stiller os naturligvis til rådighed for drøftelser herom.”

Kilde

Handicapbarometer.dk og det fælles brev fra de 50 organisationer, som du kan hente som pdf her.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev