22.03.2024

Epilepsiforeningen, LEV og Dansk Sygeplejeråd i fælles opråb: ”På høje tid, at vi som samfund forbedrer vilkårene for en af vores absolut mest sårbare grupper”

På baggrund af ny rapport peger Epilepsiforeningen, LEV og Dansk Sygeplejeråd i et fælles debatindlæg på, hvordan man kan forbedre vilkårene for de mest sårbare grupper af borgere.

Epilepsiforeningen, LEV og Dansk Sygeplejeråd i fælles opråb på nyhedsmediet Socialmonitor. Foto: Epilepsiforeningen, Sara Skytte/LEV, Nikolau Linares/Dansk Sygepleråd

Af Victor Bebe Larsen

På baggrund af den rapport Statens Institut for Folkesundhed udsendte torsdag den 20. marts går Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen, LEV’s Landsformand Anni Sørensen og Dansk Sygeplejeråds forkvinde Dorthe Boe Danbjørg sammen om at adressere den ulighed nogle af landets mest sårbare grupper oplever. Det gør de i et fælles opråb nyhedsmediet Socialmonitor, hvor de også kommer med konkrete forslag til at sikre en større lighed i sundheden.

Resultaterne af rapporten, som også blev dækket af Danmarks Radio i går torsdag den 22. marts, afslører blandt andet, at mennesker med udviklingshandicap i Danmark har flere og mere alvorlige sundhedsproblemer sammenlignet med den resterende befolkning. Samtidig viser rapporten også, at denne gruppe gennemsnitligt lever 20 år kortere end andre danskere, og særligt hos mennesker med både epilepsi og udviklingshandicap er overdødeligheden markant høj.

En af hovedårsagerne til denne ulighed i sundhed er den begrænsede adgang til sundhedsfaglig hjælp og uddannelse. Personer med udviklingshandicap har ofte svært ved at få den nødvendige sundhedspleje på grund af deres funktionsnedsættelse og de rammer, hvori de modtager hjælp.
I en fælles appel fra de tre afsendere understreges behovet for en landsdækkende løsning. De foreslår blandt andet etablering af sundhedsfaglige udgående teams med ekspertise inden for udviklingshandicap, der kan tilbyde daglig støtte og behandling til disse personer.

Forslaget skal sikre en kontinuitet i sundhedsplejen og mindske risikoen for forsømmelse af sundhedsproblemer hos de udsatte grupper.

Du kan læse hele debatindlægget her.

Kilde: Socialmonitor

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev