Nyheder fra Epilepsiforeningen

04.03.2021
Indlæg, der har været bragt som leder i bladet ”Epilepsi nr. 1, 2021”
Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, kommer med sin holdning til medicinsk cannabis og til debatten om medicinsk cannabis
22.06.2017
På baggrund af forskning i epilepsiens følgevirkninger og af politiske samtaler er der formuleret fem input til forbedringer af indsatsen for epilepsipatienter