Socialrådgivere i fælles opråb: Mennesker med handikap skal øverst på dagsordenen  

Mennesker med handikap og deres pårørende har andre og langt større udfordringer end mange andre mennesker. Og de har brug for anden og mere hjælp end mange oplever at få i disse år. Sådan skriver en stor gruppe socialrådgivere i et fælles debatindlæg i Politiken.

 

“Socialrådgivere i fælles opråb: Der bør ydes samme støtte til børn med handikap uanset kommune”, sådan lyder overskriften på et debatindlæg i Politiken, som seks socialrådgivere har forfattet og yderligere 55 socialrådgivere har medunderskrevet.

En af medunderskriverne er Per Olesen, der til dagligt er direktør for Epilepsiforeningen, men som samtidig har en baggrund som mangeårig socialrådgiver på epilepsiområdet.

“De heldige nåede selv at sige op; de andre blev syge af stress”

I indlægget bruges et tænkt – men realistisk – eksempel på et par, Søren og Jane, der flytter kommune og pludselig får tilbudt hjælp, de tidligere ikke kunne få. Det skyldes tit, at kommunens prioriteringer og socialrådgivernes vilkår ofte er forskellige, og tidspres og økonomi står i vejen for, at kommuner kan give børn med handikap den hjælp, de skal have, forklarer socialrådgiverne. Når Søren og Jane havde problemer i den første kommune, skyldes det bl.a. at de aldrig blev mødt af de samme sagsbehandler:

”Mange stoppede på grund af et enormt arbejdspres og ringe muligheder for at tilbyde den hjælp og støtte, familierne havde behov for. Samtidig var de fleste af socialrådgiverne nyuddannede, men fik hverken grundig oplæring, sparring med kolleger eller efteruddannelse. Derfor holdt en socialrådgiver i handikapafdelingen i gennemsnit et halvt år. De heldige nåede selv at sige op; de andre blev syge af stress”, skriver socialrådgiverne, der kender til forholdene i kommunerne.

“Politikerne på Christiansborg skal sikre kommunerne en ordentlig økonomi, mens politikerne i kommunerne skal stoppe kassetænkningen”

I indlægget nævnes eksempler på urimelighederne som familierne støder ind i:

”Det er ikke rimeligt, at forældre og andre pårørende, der i forvejen er belastede, også skal koordinere de mange behandlingsforløb og andre indsatser.”

”Et andet problem er, at vi ofte støder på en mur, når vi vil tilbyde den hjælp og støtte, vi med vores faglighed og i samarbejde med familien vurderer, der er brug for – for eksempel aflastning. Aflastning er helt afgørende for mange familiers trivsel, og det er helt urimeligt, når kommuner giver afslag af usaglige (læs: økonomiske) hensyn. Det samme gælder tabt arbejdsfortjeneste, som kan sikre, at i forvejen belastede familier ikke også skal bekymre sig om deres økonomi til dagligt. ”

Debatindlægget peger på flere årsager til at tingene er som de er: ”Først og fremmest har Folketinget i mange år holdt kommunernes budgetter i et jerngreb, selv om behovet for hjælp og støtte er steget kraftigt” og

”Når flere end halvdelen af forældrene til børn med handikap eller kronisk sygdom er utilfredse med samarbejdet med kommunen, rammer det os hårdt både som fagpersoner og mennesker. Alt for mange af os oplever også, at samarbejdet har svære vilkår.

Socialrådgiverne kommer med dette afsluttende budskab til politikerne: ”Først og fremmest skal mennesker med handikap øverst på dagsordenen. Politikerne på Christiansborg skal sikre kommunerne en ordentlig økonomi, mens politikerne i kommunerne skal stoppe kassetænkningen og arbejde strategisk for at fremme det sociale område.”

Kilde

Politiken 

Forfattere: Vibeke Larsen, May-Britt Søndergaard Justesen, Ellen Bækgård, Bente Elton Rasmussen, Marianne Engebjerg Nielsen, Mie Vode Moll,

Medunderskrivere: Laura Pode, Michelle Krølbøll Markussen, Susanne Lund, Jeanette Hadberg Andersen, Cecilie Staur, Louise Bugge Østergaard, Charlotte Willer Kristensen, Birgitte Schelle Larsen, Eva Jensen, Christina Ytting Elgaard, Per Olesen, Rikke Brøgger, Mireille Rasmussen, Mia Ibæk Touborg, Cecilie Johansen, Lise Lotte Lybeck Rasmussen, Karina LeJon Kristmundsson, Louise Boye Nielsen, Anni Spiele, Kirsten Kokborg, Betina Pelc Ilkjær, Irene Neesgaard, Nana Julia Kyhn, Tine Huus, Helle Laursen, Ulla Kamstrup Linnet, Maibritt Svendsen, Martin Monberg Ebbesen, Pernille Haugård Rasmussen, Anders Winding, Nina Larsen, Minna Wünsche, Anne Pagh Ludvigsen, Mie Ryborg-Larsen, Helle Dantoft, Helle Marie Pfeffer, Susanne Forno, Pia Lisa Hansen, Winnie Møller, Camilla Drabæk Nielsen, Keld Hvalsø Nedergaard, Shrouk Dairki, Mie Fægteborg Skovgård, Isa Corinna, Natascha Askholm Larsen, Karina Krighaar Pedersen, Mette Bonderup, Betina AggerJørn, Ejnar Hansen, Elin Mikkelsen, Anja Bojsen, Kristine Hatting, Jess Elbæk Andersen, Oskar Norrhäll, Jannie Bertz

Alle socialrådgivere

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev