Hvad er Epilepsiforeningens holdning til medicinsk cannabis?

Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, kommer med sin holdning til medicinsk cannabis og til debatten om medicinsk cannabis

 

Af Lone Nørager Kristensen, landsformand, Epilepsiforeningen
lone@epilepsiforeningen.dk

Enkelte medlemmer har efterlyst Epilepsiforeningens holdning til brug af medicinsk cannabis. Derfor vil jeg kommentere udviklingen på området, tonen i debatten og selvmedicinering.

.

image

Jeg synes at politikere, myndigheder og læger har været alt for træge til at åbne op for kontrollerede forsøg med behandling med medicinsk cannabis.

Lone Nørager Kristensen, landsformand

Jeg synes at politikere, myndigheder og læger har været alt for træge til at åbne op for kontrollerede forsøg med behandling med medicinsk cannabis. Det har jeg sagt mange gange.

Derfor er det positivt, at der nu er kommet skred i det. Det glæder mig, at Epilepsihospitalet Filadelfia og enkelte andre steder har startet behandling med CBD-olie, og at Lægemiddelstyrelsen faktisk bevilger enkelttilskud til det, når lægerne søger om det.

Det glæder mig også, at Folketinget har vedtaget en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Desværre er der aktuelt ikke politisk opbakning til at få epilepsi med i ordningen. Epilepsiforeningen arbejder fortsat på det, og håber at processen kommer til at gå hurtigere.

Jeg hilser også den nystiftede forening Cannabis Danmark velkommen. Som jeg umiddelbart har læst det, så ligger foreningens holdninger meget på linje med Epilepsiforeningens i denne sag.

image

For mig og for Epilepsiforeningen er det meget vigtigt, at behandlingen foregår under kontrollerede og trygge rammer.

Lone Nørager Kristensen, landsformand

For mig og for Epilepsiforeningen er det meget vigtigt, at behandlingen foregår under kontrollerede og trygge rammer.

Stil krav til medicinen – også til CBD

Der må selvfølgelig være akkurat de samme krav til behandling med medicinsk cannabis, som til al anden medicinsk behandling. Der skal være dokumentation for, at det virker, på hvilke epilepsier det virker, på produktionen, udleveringen, forsikringsforhold, hvis noget går galt, samt medicintilskud og pris.

Der skal være løbende information om den viden, der er på området. Derfor skriver vi også jævnligt artikler om det.

image

Nu kan vi se, at der i Danmark er nogle der agiterer for, at man ikke skal gå til lægen – men i stedet til den lokale “kloge mand”, eller til læger, som ikke er neurologer eller børnelæger med speciale i epilepsi. Det vil jeg advare kraftigt imod.

Lone Nørager Kristensen, landsformand

Debatten om medicinsk cannabis

Epilepsiforeningen vil kæmpe for, at medicinsk cannabis kan være et tilbud til dem, der kan have gavn af det. Vi er imidlertid nødt til at være særligt opmærksomme på, at der er en særlig problematik, når det gælder særligt sårbare grupper som børn, udviklingshæmmede og andre som af forskellige årsag ikke selv kan tage stilling til en given behandling.

Det er derfor også vigtigt at forholde sig kritisk til en debat, hvor udokumenterede udsagn svæver rundt. Vi ser at enkeltpersoner uden lægefaglig autorisation bruger Facebook til at videregive helt specifikke behandlingsanvisninger på, hvordan man skal indtage ulovlige og helt ukontrollerede produkter. – Det går ganske enkelt ikke. Hvis vi fremadrettet oplever det igen, vil man blive udelukket fra siden. Vi kan ikke lægge ryg til kvaksalveri.

Selvmedicinering

Epilepsiforeningen er aktive i et ulandsprojekt i Uganda i Afrika. Der er budskabet: ”Hvis du har epilepsi, skal du gå til lægen – du skal ikke gå til den lokale heksedoktor”. I Danmark kan vi se, at der begynder at dukke nogen op, der synes, at man ikke skal gå til lægen – men i stedet skal gå til den lokale ”kloge mand” eller konsultere læger, som ikke er neurologer eller børnelæger med speciel i epilepsi. Det vil jeg gerne advare imod.

image

Når vi snakker om medicinsk cannabis til behandling af epilepsi bør alle være klar over, at epilepsi er mange forskellige lidelser. Hvad der virker for ét menneske virker ikke for alle.

Lone Nørager Kristensen, landsformand

Som mor, til en voksen kvinde med en mangeårig svær epilepsi, kan jeg sagtens sætte mig ind i de tanker man gør sig og de frustrationer, man har. Man vil gøre ALT for at hjælpe sine kære med en svær epilepsi. Men jeg ved som garvet kvinde på området, at vi  har set og hørt om en hel del mirakelmidler /kure gennem årene, – men som desværre viste sig at være noget ganske andet.

Når vi snakker om medicinsk cannabis til behandling af epilepsi bør alle være klar over, at epilepsi er mange forskellige lidelser. Hvad der virker for ét menneske virker ikke for alle. derfor må vi opfordre til, at de overvejelser man gør sig sker i dialog og samarbejde med lægerne på området.

Det er den sikreste vej set med mine briller.

Fortsat god debat.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev