04.07.2018

Gratis psykologhjælp til 18-20-årige  

Unge voksne med depression og angst kan nu komme gratis til psykolog

 

Flere og flere børn, unge og voksne har dårlig mental sundhed. Det gælder ikke mindst for unge med epilepsi, der ofte rammes af depression og angst. Med de nye satspuljemidler kan 18-20 årige unge med let til moderat depression og angst modtage gratis psykologbehandling efter at være blevet henvist fra en læge. Ordningen gælder fra nu og frem til udgangen af 2021.

Satspuljepartierne har afsat 15,1 mio. kroner til ordningen, som betyder, at patientgruppen ikke selv skal betale 40 procent af behandlingen som ellers.

Det er et stort skridt i den rigtige retning, mener formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen, men hun så gerne, at psykologisk hjælp bliver gratis for alle.

”Gratis hjælp hos en psykolog eller en anden kompetent sundhedsperson vil selvfølgelig være dyrt at starte op, men det er det eneste rigtige at gøre for de alt for mange danskere, som har psykiske problemer. Og vi ved fra erfaringer fra England, at gratis psykologisk hjælp er samfundsøkonomisk billigere, end at så mange danskere oplever, at sorg eller stress bliver til en uforklarlig træthed og tristhed, der ikke vil gå væk, og som betyder man lukker sig om sig selv,” siger Sophie Hæstorp Andersen og supplerer:

”Det er fortvivlende at være familie eller ven til en person, man ikke kan nå ind til og hjælpe videre, og psykisk sygdom kan være en kæmpe belastning for både den syge og de pårørende. Som samfund bør vi sætte massivt ind på at sørge for bedre hjælp, og det er hele vejen rundt: På de psykiatriske hospitaler, på de kommunale bosteder og hos psykologer og praktiserende læger tæt på borgernes hverdag.”

Kilde

Danske Regioner

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev