Principafgørelse om skilsmissebørn med epilepsis udgifter til taxatransport

Kommunen kan ikke længere give afslag på dækning af merudgiften til taxatransport til SFO til og fra den forældre, hvor barnet ikke har adresse, med henvisning til at udgiften er en følge af samlivsophævelsen og ikke barnets funktionsnedsættelse

 

Hidtil har den forældre, barnet ikke har bopælsadresse hos, fået afslag på bevilling af taxatransport til og fra SFO selv om barnets nedsatte funktionsevne har krævet taxatransport. Taxabevillingerne fulgte principperne om dækning af transport til og fra skole, hvor der alene kan dækkes udgifter til og fra bopælsadressen efter folkeskolelovens regler.

Nu slår en principafgørelse i Ankestyrelsen fast, at kommunen skal afklare, om udgiften kan dækkes af Undervisningssektoren. Hvis ikke den kan det, kan forældre til et barn med nedsat funktionsevne herefter få dækket udgiften til transport til og fra skolefritidsordning, i det omfang udgiften overstiger den udgift forældre i samme livssituation har til transport af børn uden funktionsnedsættelser på samme alder.

Kommunen kan således ikke give afslag på dækning af merudgiften til taxatransport til og fra den forældre, hvor barnet ikke har adresse, med henvisning til at udgiften er en følge af samlivsophævelsen og ikke barnets funktionsnedsættelse.

Den udgift, som forælderen ville have haft til transport mellem skolefritidsordning og sin adresse, hvis barnet ikke havde haft en nedsat funktionsevne, skulle trækkes fra ved beregningen af merudgiften.

Kilde

Principafgørelse nr. 32 – 18 fra Ankestyrelsen.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev