Praksisundersøgelse om BPA offentliggjort

 

På baggrund af henvendelser fra bl.a. Epilepsiforeningen har Ankestyrelsen gennemgået 50 ikke-påklagede sager om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance fra 13 kommuner

 

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse af praksis omkring tildelingen af hjælpeordningen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Ordningerne er baseret på, at borgerne via tilskud fra kommunen selv ansætter hjælpere.

Der er tale om en større undersøgelse af 50 sager og spørgeskemaundersøgelse blandt andet om kommunernes håndtering af situationen med manglende hjemmel til overvågning efter servicelovens § 95.

Baggrunden for undersøgelsen er henvendelser fra blandt andre Epilepsiforeningen til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over, at undersøgelsen nu er lavet: ”Undersøgelsen giver os et mere oplyst grundlag til at fortsætte diskussioner med politikerne om at få løst problemer med disse vigtige ordninger, så nogle de sværrest belastede borgere har mulighed for at leve et liv i eget hjem med nogenlunde samme muligheder som andre mennesker,” siger hun og minder politikerne og andre om, at FN’s handicapkonvention siger, at personer med handicap skal have mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo sammen med, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform: ”Den håber jeg da sandelig, at Danmark har tænkt sig at overholde.”

Epilepsiforeningen vil nu nærlæse rapporten og dens konklusioner og i samarbejde med andre berørte organisationer gå videre med sagen.

Kilde

Ankestyrelsen. Illustrationen er fra en informationsfilm om Ankestyrelsens klagearbejde

 

 

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev