Projekt vil give bedre hjælp til børn og unge med udfordringer i hverdagen

Filadelfia er i gang med at afprøve og justere en række opsporings og screningsredskaber, der skal gøre de involverede bedre til at se de udfordringer et barn eller en ung kan have ud over epilepsien

 

‘Børn & Unge på Tværs – med epilepsi og funktionsevnenedsættelse’ er et udviklingsprojekt finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen. Det er et samarbejde mellem Region Sjælland, Epilepsihospitalet Filadelfia og regionens kommuner.

Med projektet vil man tilbyde tidlig og rigtig hjælp til de børn og unge under 30 år, som har epilepsi og oplever udfordringer i deres hverdag. Barnet kan fx have svært ved at sidde stille eller koncentrere sig om opgaver i skolen. Den unge kan have svært ved at have energi nok til hele dagen eller håndtere krav ved ændrede livsvilkår som nyt job/uddannelse eller at flytte hjemmefra m.m.

Samarbejde i praksis

I samarbejde med regionens kommuner har Filadelfia udviklet opsporings- og screeningsredskaber, der kan hjælpe fagpersoner, pårørende eller den ramte selv. Redskaberne skal være en hjælp og gøre de involverede bedre til at se de udfordringer, der kan være tilstede udover epilepsien.

Filadelfia afprøver og justerer nu redskaberne i samarbejde med Roskilde, Ringsted og Odsherred.

”Vi glæder os rigtig meget til at hjælpe børn og unge til et liv med mere livskvalitet. Det er vigtigt med et beredskab, som tager hånd om alle de udfordringer, som børn og unge oplever med fx koncentrationsbesvær, udtrætning og manglende overskud til venner og aktiviteter” siger Anne Vagner Jakobsen, projektleder, som er meget glad for samarbejdet med både regionen og kommunerne.

Alle læger i regionen kan på baggrund af en screening henvise til ’Børn og Unge på Tværs’. Hvis man efterfølgende visiteres til projektet foretager Epilepsihospitalet en funktionsevnevurdering. Under hele forløbet samarbejder Filadelfia og hjemkommunen med barnet, den unge og/eller forældre. Man samarbejder fx om en rehabiliteringsplan tilpasset hjemkommunens muligheder, der samtidig understøtter den enkelte bedst muligt.

Baggrund for projektet

I 2018 blev det politisk besluttet at styrke epilepsiområdet med en række initiativer til at sikre mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi. Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia modtog i den forbindelse midler til et projekt i puljen ’Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser’. Samarbejdsprojektet ’Børn og Unge på Tværs – med epilepsi og funktionsevnenedsættelse’, løber i perioden 2021-2023.

Kilde

Filadelfia

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev