Tværfaglige indsatser i Neurologi ser ud til at skabe værdi for unge med epilepsi

Systematisk udredning og behandling af kognitive og psykosociale følger af epilepsi øger patienternes forståelse af sygdommen, mestring og trivsel. Samtidig føler de sig mødt som hele mennesker og får hjælp til uddannelse og arbejde i livet med epilepsi.

Bag projekt Epi-SPACE har bl.a. stået (fra venstre mod højre): Sygeplejerske Randi Hoffmann Jeppesen, Socialrådgiver Emilie Trap Norvang, Neuropsykolog Anne-Sofie Damm Kristensen, Neuropsykolog Tina Edstoft Kristensen, Neuropsykolog Mette Buhl Callesen, Dataanalytiker Anders Havbro Hjulmand. Overlæge Jakob Christensen mangler på billedet. Foto: Privat

I 2021 fik neuropsykolog Tina Edstoft Kristensen og neuropsykolog, ph.d. Mette Buhl Callesen og overlæge, professor Jakob Christensen på Neurologi næsten 3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til forskningsprojektet “Kognitive og psykosociale følger af epilepsi blandt unge”.

Projektet er en del af 4 projekter finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til “Styrket indsats på epilepsiområdet”.

Et team bestående af neuropsykolog Anne-Sofie Damm Kristensen, sygeplejerske Randi Hoffmann Jeppesen samt socialrådgiver Emilie Trap Norvang i projekt Epi-SPACE har fra efteråret 2021 tilbudt unge med forløb i Epilepsiklinikken, AUH systematisk udredning og behandling af kognitive og psykosociale følger af sygdommen. Der er inkluderet 48 patienter i alderen 18-30 år i projektet.

Forskerne er nu i gang med at analysere data fra projektet, og foreløbig kan de se, at patienterne bl.a. har tilkendegivet:

  • At projektets tværfaglige indsatser har fået dem til at føle sig mødt som hele mennesker
  • Øget trivsel i livet med epilepsi
  • Bedre forståelse for egen sygdom og følger af sygdommen
  • Viden om hvordan epilepsi og kognition hænger sammen
  • Bedre mestring af kognitive følger

At projektets socialfaglige indsats hjælper dem til at bygge bro på tværs af sektorer, dvs. mellem den sundhedsfaglige behandling og deres uddannelses- og arbejdsliv.

Endvidere viser foreløbige data, at alle inkluderede patienter, på neuropsykologiske tests har målbare kognitive vanskeligheder. Dette også selvom patienten som udgangspunkt ikke selv angav kognitive klager.

Projektets resultater vil indgå i Sundhedsstyrelsens samlede vurdering af indsatsen på epilepsiområdet, ligesom Neurologi, AUH fortsætter arbejdet med at forbedre behandling og skabe værdi for patienter med epilepsi.

Kilde

Epi-SPACE

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev