25.08.2020

Epilepsiforeningens formand skriver til alle landets borgmestre

Epilepsiforeningens formand opfordrer landets kommuner til at styrke indsatsen på socialområdet, nu hvor budgetforhandlingerne går i gang

 

”Kære borgmester”, sådan starter et brev, Epilepsiforeningens formand har sendt til alle borgmestre i Danmark. I brevet peger Lone Nørager Kristensen på nogle af de mange problemer, mennesker med epilepsi og deres familier oplever i samarbejdet med kommunen.

image

Nu er tiden kommet til at råbe vagt i gevær

Lone Nørager Kristensen  

Når brevet sendes lige nu, så skyldes det, at kommunerne skal til at forhandle budget. Kommunernes samlede serviceramme hæves næste år med 1,5 mia. kr., og Epilepsiforeningen opfordrer borgmestrene til at bruge midlerne til at styrke indsatsen på socialområdet bredt set.

Her er hvad Epilepsiforeningens formand skriver til borgmestrene:

 

”Kære borgmester

Der er i disse måneder gang i forhandlingerne om næste års budget i kommunerne. Set gennem Epilepsiforeningens briller er der i dén grad brug for særlig fokus på borgere med kroniske syg­dom­­me og evt. medfølgende handicaps.

Vores forening kontaktes i disse år stadigt oftere af borgere med alvorlige psykosociale vanske­li­g­heder som følge af svær epilepsi og handicap. For denne gruppe borgere er kommunernes ind­sat­ser og støtte helt afgørende, for at sikre det bedst mulige liv.

Kommunerne har i almindelighed en helt særlig opgave for de sårbare grupper; en opgave I selv har taget til jer i sammenhæng med strukturreformen.

image

Vi tror generelt også at skiftende regeringer og at mange kommuner undervurderer og under­bud­get­­­terer det specia­liserede socialområde år efter år

Lone Nørager Kristensen            

Men nu er tiden kommet til at råbe vagt i gevær på, om den opgave løftes tilstrækkeligt kvalificeret og i rette øjenhøjde med borgerne landet rundt.

Mest iøjnefaldende er Ankestyrelsens tal for omgørelser og hjemvisninger samt den sags­be­hand­lingstid, som ses på klagesagsområdet generelt. Det er alt sammen aldeles ødelæggende for fami­lier landet rundt, for de er altid den svageste part i ligningen, hvor forvaltningerne er det mod­satte.

Hos os handler mange henvendelser til vores forenings professionelle rådgivere om, at kommu­ner­nes fagpersonale mangler nødvendig viden om, og håndtering af epilepsiens sociale, uddan­nel­ses­- og beskæf­tigel­ses­mæssige konsekvenser. Samtidig er der fortsat deprimerende mangel på sammenhæng i indsatserne på tværs af forvaltningsområder og sektorer; en sang vi efter­hånden er mange, som har sunget gennem mange år.

Det er ikke længere godt nok, og de elementer tror vi vil komme til at fylde meget i den længe ven­tede evaluering af det specialiserede socialområde, som socialminister Astrid Krag netop har skudt i gang.

Vi tror generelt også at skiftende regeringer og at mange kommuner undervurderer og under­bud­get­­­terer det specia­liserede socialområde år efter år. Vi kan ikke finde andre forklaringer på den ke­de­lige udvikling vi står i, hvor et stigende antal sårbare borgere presser budgetterne i kommu­ner­ne, og der udtrykkes bred mistillid til den kommunale indsats fra de borgere, som er helt afhængige af hjælpeindsatserne.

Kommunernes samlede serviceramme hæves næste år med 1,5 mia. kr. jvf. økonomiaftalen mel­lem KL og Social- og Indenrigsministeriet, og vi har en positiv forventning om, at dette afspejler sig i de aktuelle budgetforhandlinger.

Så hermed en opfordring fra Epilepsiforeningen til, at midlerne målrettes til styrkede indsatser på socialområdet bredt set. Det er der masser af god grund til at gøre – for de udsatte og syge bor­geres skyld.

Venlig hilsen
Lone Nørager Kristensen
Landsformand for Epilepsiforeningen”

Kilde

Epilepsiforeningen. Hent henvendelsen til borgmestrene som pdf.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev