07.11.2016

Politisk aftale om serviceloven

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten har indgået aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Loven regulerer hjælpen til handicappede og udsatte voksne.
Landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler:
”Det bedste ved denne aftale er alle de tidsler, vi fik ryddet af vejen, inden de blev til noget. Politikerne har lyttet til os. Den rettighedsmassakre, der var lagt op til, er taget af bordet.
I handicaporganisationerne var vi bekymrede for, at regeringens ønske om at udvide rammerne for det kommunale skøn ville åbne op for tilfældige spareøvelser ude i kommunerne og tab af rettigheder for borgerne.
Derfor har vi kæmpet imod det såkaldte ”indsatskatalog” der var på bordet, og hvor kommunerne populært sagt efter deres eget skøn frit kunne vælge fra hylderne i forhold til den hjælp borgerne skulle tildeles.
Det er forhandlet ud af aftalen. Borgerne mister ikke retskrav på at få hjælp fra kommunen. ”
Et par skridt mere i den rigtige retning er stærkere fokus på tidlige, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser. Det bliver skrevet ind i lovens formålsparagraf, som kommunerne skal indrette deres ydelser efter. Der bliver bedre varsling af ændringer i borgernes hjælp.
I fremtiden skal kommunerne i god tid – 14 uger forud – skulle varsle en borger om ændringer i visse dele af hjælpen.
Der sker en forenkling af bestemmelsen om merudgifter, så borgerne fremover alene skal sandsynliggøre udgifter inden for bestemte beløbsgrænser. Forenklingen har den konsekvens, at nogle borgere vil modtage flere penge end i faktiske merudgifter, mens andre ikke længere kompenseres fuldt ud.
Der er ikke ændret på minimumbeløbet. Det vil sige, at merudgifterne skal stadig være højere end 524 kr. pr. måned for at blive dækket.
Der åbnes for såkaldt tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferier og lignende. Vi mangler endnu at se de nærmere vilkår og priser for ordningen, og der er lagt op til en evaluering efter et år. Landsformand Lone Nørager Kristensen ser kritisk på muligheden for tilkøb:
”Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er det samme som brugerbetaling. Det skaber større ulighed. Jeg er med på, at nogle efterspørger denne mulighed, og det er godt for dem, der har råd til at bruge den. Men jeg tror desværre det bliver de færreste. Jeg frygter at dette er starten på et skred, hvor ingen kommuner længere betaler for socialpædagogisk ledsagelse til ferie som en del af et botilbud. Der burde i det danske velfærdssamfund være ret til ledsagelse under ferier på linje med retten til ferie for alle andre mennesker i vores samfund.”
Hvad angår BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) har politikkerne desværre ikke fundet en løsning på det problem, som kom i forlængelse af en dom fra sidste år, hvorefter kommunerne ikke længere kan bevilge overvågning efter en bestemt paragraf. Socialministeren oplyste ellers Epilepsiforeningen om, at hun mente der skulle findes en løsning på det problem under revisionen af serviceloven.
Det skuffer landsformanden: ”Det er stærkt beklageligt og meget, meget ubehageligt at der ikke er fundet en politisk løsning på de problemer, som dommen fra Østre Landsret giver. Det er mig ubegribeligt, at man ikke kan se den åbenlyse problemstilling, som nogle af de allerhårdest belastede familier med epilepsi står med på det her område. Det er i mine øjne uacceptabelt. ”
Epilepsiforeningen og andre berørte organisationer vil derfor kontakte ministeren og Folketingets socialudvalg for hurtigst muligt for at bede dem sikre en løsning for de berørte personer.

Læs den politiske aftale på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:
www.sim.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev