08.06.2017

Forskning: Danmarks behandling af epilepsi er langt fra optimal

Internationale forskere har set på, hvor gode landene er til at udnytte deres potentiale til at behandle epilepsi og 31 andre sygdomme. Danmark er et af de dårligste lande i Norden

 

Et internationalt forskningsprojekt har sammenlignet 197 landes sundhedsvæsener, og der scorer Danmark færre point end de fleste andre rige vesteuropæiske lande. En af de ting, vi burde kunne gøre bedre, er behandlingen af epilepsi.

Undersøgelsen har set på, hvor gode landene er til at undgå dødsfald i 32 sygdomme, der i almindelighed ikke er dødelige. I de indviklede beregninger er der medtaget landenes udviklingsniveau målt med et socio-demografik index. Sådan at man får 100 point, hvis man gør det så godt man kan ud fra sine økonomiske evner, mens man får færre point, hvis der er plads til forbedringer.

Samlet set for behandling af alle undersøgte sygdomsgrupper ligger det danske sundhedsvæsen placeret som nummer 24. Det er en pæn høj placering på en liste blandt 197 lande. Men hvis man sammenligner Danmark med de andre rige, vestlige lande, så ser det skidt ud.

Som ovenstående illustrationen viser, så klarer Danmark sig dårligere end de fleste vestlige lande i det internationale Global Burden of Disease Study. Danmark er lyseblåt, mens de fleste vesteuropæiske lande er mørkeblå. De mørkeblå lande udnytter over 86 % af deres potentiale. Danmark udnytter kun 78 % af sit potentiale.

Danmark underpræsterer på epilepsiområdet

Ser man på de forskellige landes behandling af epilepsi, ligger Danmark med en scorer på 78 næsten i bunden blandt de nordiske lande.

image
Danmarks epilepsibehandling sammenlignet med de nordiske lande

Island: 92
Sverige: 85
Norge: 80
Danmark: 78
Finland: 76

Des tættere på 100, man scorer, des tættere er man på at have en optimal behandling i forhold til landets udviklingsniveau.

Danmarks epilepsibehandling sammenlignet med et udvalg af rige vestlige lande

Grækenland: 100
Japan: 99
Spanien: 97
USA: 96
Italien: 93
Danmark: 78
Frankrig: 75
Tyskland: 75
Storbritannien: 74

Des tættere på 100, man scorer, des tættere er man på at have en optimal behandling i forhold til landets udviklingsniveau.

Dødstallet ved epilepsi er steget

Det er amerikanske forskere fra universitetet i Washington der står bag, men et stort antal forskere fra hele verden har bidraget med data. En af de danske forskere, der har bidraget til undersøgelsen, er Kim Moesgaard Iburg, der er lektor ved Institut for Folkesundhed – Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen ved Aarhus Universitet.

Til Epilepsi Nyhedsbrevet, der udgives af Epilepsihospitalet Filadelfia, siger lektoren om de danske tal på epilepsiområdet: ”78 er ikke særlig godt. Ser man f.eks. på Japan, scorer de 99, og selv Grækenland og Spanien er på 100 og 97 i forhold til deres udviklingsniveau. Det er en sygdom, hvor man i Danmark kunne redde flere, ved at allokere flere ressourcer til området eller ved at arbejde mere effektivt på sygehusene.”

Et andet tegn på, at Danmark kunne gøre det bedre på epilepsiområdet er, at dødeligheden er steget, fortæller Kim Moesgaard Ilburg til Epilepsi Nyhedsbrevet.

I 2015 døde 96 danskere af epilepsi, mens antallet i 1990 var 48 i følge et internationalt studie i dødsårsager fra sidste år. Dødeligheden opgøres i rater per 100.000, og i 1990 var raten inden for epilepsi således 0,93 døde per 100.000 borgere, og i 2015 var det 1,69 døde per 100.000.

Der er brug for et servicetjek og en plan

Undersøgelsen af Global Burden of Disease 2016 ser også på forskelle i behandlingen mellem forskellige sygdomsgrupper inden for det enkelte land.

Behandling af epilepsi i det danske sundhedsvæsen ligger i den nederste ende af skalaen blandt behandling af 32 sygdomme i Danmark.

I følge dette studie er behandlingen af epilepsi indrettet mindre optimalt end behandlingen af de fleste andre sygdomme i det danske sundhedsvæsen. Kun 7 andre sygdomsgrupper i det danske sundhedsvæsen ligger på samme niveau eller lavere.

I en kommentar til undersøgelsen siger Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen: ”Forskerne viser, hvor der er mest brug for forbedringer i et lands sundhedsvæsen. I følge dette studie er behandlingen af epilepsi indrettet mindre optimalt end behandlingen af mange andre sygdomme i det danske sundhedsvæsen, og vi står dårligere end mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Vi har brug for et grundigt eftersyn af den danske epilepsiindsats , og en politisk vedtaget plan til et markant løft i indsatsen. ”

Kilde

Lancet og Epilepsi Nyhedsbrevet og Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev