09.06.2017

Lægemiddelstyrelsen advarer imod ulovlig CBD-olie

Lægemiddelstyrelsen har sendt en orienteringsskrivelse til Epilepsiforeningen omkring brugen af medicinsk cannabis. Vi har bedt den lægelige direktør fra Epilepsihospitalet kommentere henvendelsen.

 

Under overskriften ”Nyt om CBD-olie og børn med epilepsi” skriver Lægemiddelstyrelsen følgende i deres henvendelse:

”Mange har læst på nettet, at CBD-olie kan hjælpe børn med epilepsi. Desværre er det ikke helt så enkelt. En ny videnskabelig undersøgelse som netop er offentliggjort i New England Journal of Medicine har set på behandling med CBD af børn og unge med det sjældne epilepsisyndrom ”Dravet syndrom”. Du kan finde undersøgelsen her

Undersøgelsen så på 120 børn og unge med Dravet syndrom. Halvdelen blev behandlet med CBD og resten med placebo. Resultatet var, at dem, der fik CBD tilsyneladende fik ca. 20 % færre anfald. Men desværre fik mange også bivirkninger i form af udtalt søvnighed og diarre. Og en femtedel af patienterne fik forhøjede levertal – hvilket kan være tegn på en giftig påvirkning af leveren.

Flere forældre har stået frem i pressen og fortalt, at de køber ulovlig CBD-olie til deres børn. Lægemiddelstyrelsen må på det kraftigste advare imod det. Medicinering af børn bør kun foregå i samarbejde med lægen og aldrig med ulovlig ukontrolleret medicin.”

Vi har bedt speciallæge Helle Hjalgrim, lægelig direktør på Epilepsihospitalet Filadelfia, om at komme med nogle supplerende kommentarer i sammenhæng med den udsendte orientering fra Lægemiddelstyrelsen:

Hvad er jeres erfaringer med de problemer, Lægemiddelstyrelsen nævner?

”I forbindelse med at vi på Epilepsihospitalet sætter patienter i behandling med CBD, er vi omhyggelige med at kontrollere blodprøver, især leverprøver og blodkoncentrationer af de epilepsipræparater patienterne allerede er i behandling med. Vedrørende leverprøverne er det især den gruppe, der i forvejen er i behandling med Valproat-holdig epilepsimedicin, der er i risiko for leverpåvirkning. Man skal også være meget opmærksom på de patienter der er i behandling med Frisium (Clobazam), hvor der også sker en betydelig påvirkning af blodkoncentrationen”

Styrelsen advarer imod, at man selv medicinerer sit barn med CBD. Hvad er dit råd til forældre, der gør det eller overvejer at gøre det?

”Man skal tage en snak med den læge, der behandler ens barn. Jeg forstår desperationen, men der er ingen dokumentation for at CBD eller CBD-holdige præparater har en anfaldsreducerende effekt, der ligger over hvad konventionel epilepsimedicin har.”

”Hvis man selvmedicinerer barnet, skal man være opmærksom på, at det er ulovligt at give THC-holdige stoffer til barnet med mindre det er lægeordineret; man skal være opmærksomme på den påvirkning det kan have på den behandling barnet allerede er i og den påvirkning det kan have på fx leveren. Man skal også med THC-holdige præparater være opmærksomme på en evt. skadelig effekt på en hjerne i udvikling.”

Undersøgelsen nævner alle de bivirkninger, som Styrelsen fremfører, men konklusionen er vel, at CBD-præparat giver færre krampeanfald og en større velbefindende end placebo-produktet. Er det ikke rigtigt?

”De offentlige studier, der foreligger på nuværende tidspunkt, viser, at CBD kan reducere anfaldshyppighed bedre end placeboen med de uvirksomme stoffer. De viser også, at reduktionen ikke er større – faktisk er den lidt mindre – end hvad man ser for andre nye epilepsimediciner. Nogle af forældrene til de børn vi har i behandling fortæller at børnene har det bedre. De oplever at de har en bedre kontakt med børnene.”

Er det rigtigt forstået, at undersøgelsen handler om et præparat, som af mange forventes at blive godkendt til brug i USA på et tidspunkt?

”Det er rigtigt, at der er tale om fase3 studier, og vi afventer at der tages stilling til, hvorvidt præparatet opfylder de krav, der er til godkendelse af et lægemiddel. Hvis det godkendes bliver det, med de data der er frigivet indtil videre, på lempeligere vilkår end gældende for anden medicin.”

Kilde

Epilepsiforeningen og New England Journal of Medicine og Lægemiddelstyrelsen, hvor du læse mere om cannabis i styrelsens Q&A:

Se vores tidligere artikler om medicinsk cannabis

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev