Det skal du overveje, når du vælger uddannelse og job

Lad så vidt det er muligt lysten og dine evner drive værket, når du vælger uddannelse. Men vær opmærksom på, hvilke uddannelser du lige så godt kan opgive på forhånd, og gør brug af de hjælpemuligheder, der er til rådighed gennem uddannelsen.

 

Hør artiklen læst højt:

Af Helle Obel
helleobel@epilepsiforeningen.dk

Mennesker med epilepsi er lige så forskellige som alle andre mennesker. Selv om rigtigt mange ikke oplever begrænsninger i forhold til uddannelse på grund af epilepsien, kan den gøre det sværere for andre at komme igennem, specielt hvis man bøvler med anfald og bivirkninger af medicin. Helt generelt er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, inden du træffer dit valg.

Inden valg af uddannelse

Der er nogle ganske få uddannelser, du på forhånd skal opgive at søge ind på og få uddannelser, der kræver en vurdering af, om du kan komme ind, når du har epilepsi.

Du kan f.eks. ikke uddanne dig til pilot, sømand, lokomotivfører, eller fisker. Du kan heller ikke uddanne dig til et job, hvor du har brug for gruppe 2 kørekort, med mindre du har været anfalds­ og medicinfri i 10 år i henhold til kørekortreglerne. Du vil heller ikke blive optaget på uddannelsen som betjent, men har du haft børneepilepsi og været uden anfald i 5­ 10 år og er uden behandling, foretages der en konkret vurdering, forudsat at du har førerret til bil uden tidsbegrænsning. Derudover vil du som udgangspunkt blive vurderet uegnet ved sessionsbehandlingen (Forsvarets Dag).

Ud over det, så lad så vidt muligt lysten og evnerne drive værket. Hvis det du gerne vil ikke er en mulighed for dig, er der så noget, der minder om det, som du kan uddanne dig til eller beskæftige dig med i stedet for? Hvis det eksempelvis er for farligt for lige præcis dig at klatre oppe i højder, kan du så blive konstruktør i stedet for tømrer? Hvis du bruger Uddannelsesguiden, vil du finde uddannelser, der ligner drømmeuddannelsen.

Husk at ungdommens uddannelsesvejledning skal vejlede dig omkring job og uddannelse, indtil du bliver 25 år. Du kan finde din vejleder på www. findvejleder.dk

Under uddannelse

Under de fleste uddannelser, kan du modtage SPS (socialpædagogisk støtte). På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se, hvilke uddannelser du kan søge SPS til samt hvilke krav, der skal være tilgodeset for at få støtte. Støtten kan f.eks. være til planlægning og struktur.

Vær opmærksom på særlige prøveregler, herunder muligheden for ekstra tid til eksamen. Måske er du berettiget til handicaptillæg til SU?

Overvej at fortælle om din epilepsi, så du får den hjælp, du har brug for, hvis du får anfald, og så andre ikke bliver skræmte af eventuelle anfald.

Arbejde

Når du er færdiguddannet og skal søge arbejde, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at oplyse, at du har epilepsi, hvis den har betydning for det arbejde, du skal udføre. I modsat fald har arbejdsgiver ret til at annullere ansættelsesforholdet. Hvis ikke epilepsien har betydning for det arbejde du skal udføre, har du ikke pligt til at oplyse om den. Ved ansættelsessamtalen behøver du ikke lade epilepsien fylde mere, end at du blot nævner, at du har epilepsi og hvad den betyder for dig.

Hvis du har svært ved at få arbejde, kan du benytte dig af fortrinsret. Det kan sikre dig, at du kommer til samtale, hvis du har de krævede kvalifikationer. Du kan også benytte isbryderordningen, som kan give dig løntilskud i op til 12 måneder, hvis du opfylder betingelserne. Du kan have mulighed for bevilling af mentor eller personlig assistent, hvis du har brug for det, for at have samme muligheder som andre, for at kunne udføre dit arbejde. Læs mere om ordningen andet sted i bladet. Vær også opmærksom på, om evt. værktøj kan indrettes, så det er sikkert for dig, hvis du ikke må arbejde med ”farligt” værktøj.

Overvej at fortælle dine kolleger om evt. risiko for anfald, og hvad du har brug for i forbindelse med anfald. Skal der gives anfaldsbrydende medicin? Hvornår skal kolleger evt. rekvirere ambulance? Aftal hvad du har brug for efter anfaldet, om du skal hjem eller har brug for at hvile dig lidt. Det kan give både dig og kollegerne en vis tryghed.

Vær opmærksom på muligheden for §56 aftale samt delvis syge­ og raskmelding.

Hvis det glipper

Nogen gange går det ikke efter planen, og arbejdet eller måske arbejdstider passer ikke længere til dig og din epilepsi. Måske skal du have andet arbejde, andre arbejdstider eller ansættelse i fleksjob eller anden ordning, der tager hensyn til de begrænsninger, epilepsien giver dig. Det kan være en god idé at kontakte din fagforening, som har kendskab til dit arbejdsområde og overenskomstens sociale kapitler, som du i visse tilfælde skal ansættes under, for at komme videre i f.eks. fleksjob på din hidtidige arbejdsplads. Jobcentret må inddrages, da man der står for bevilling af de kompenserende ordninger i job samt jobafklaringsforløb.

Hent hjælp og støtte

Her kan du se de rådgivningsmuligheder, der er i Epilepsiforeningen og andre steder.

Kilde

Artiklen har været bragt i Epilepsi nr. 2 2017. Du kan hente artiklen og en smagsprøve på bladet som pdf.

Her kan du se og hente tidligere numre af bladet.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev