02.06.2021

Filadelfias erfaringer: CBD-behandling kan være en mulighed for alle typer svær epilepsi

Epilepsihospitalet har samlet op på sine erfaringer med medicinsk cannabis. Hver femte fik vedvarende halveret sine anfald. Og CBD kan bruges på andre epilepsier end Dravet og  Lennox-Gastaut Syndrom

 

Det er ikke kun epilepsipatienter med Dravet eller Lennox-Gastaut Syndrom, der kan have glæde af behandling med CBD-olie. Andre patienter, der ikke kan gøres anfaldsfri med traditionel medicin, har også nogle gange effekt af olien med indholdsstoffet cannabidiol.

Det er konklusionen i en forskningsartikel, der samler op på Epilepsihospitalets erfaringer med behandling med CBD-olie.

Siden 2016 har børneafdelingen på specialhospitalet i Filadelfia behandlet 78 patienter med svær refraktær epilepsi, hvor patienten ikke kan gøres anfaldsfri med traditionelle epilepsipræparater, med CBD-olie.

Opsamling på resultater

Nu har hospitalet i en artikel samlet op på resultaterne af behandlingen.

I første omgang fik hver tredje af 51 patienter mere end halveret antallet af anfald. Det var ikke hos alle, effekten holdt, men efter to år havde hver femte stadig markant færre anfald end tidligere.

Dykker man ned i tallene og ser på, hvilken type epilepsi, patienterne havde, så var der størst succes blandt patienter med Dravet eller Lennox-Gastaut Syndrom. Blandt dem havde syv ud af 10 halveret anfaldene de første tre måneder. Men der var også markant færre anfald hos mange børn og unge med andre epilepsier. Hér var anfaldsfrekvensen halveret hos hver femte efter tre måneder.

image
Undersøgelsens resultater
  • 31,4 % af 51 patienter havde 50 % anfaldsreduktion efter tre måneder. 31,1 % efter 6 måneder. 28,1 % efter 12 måneder. 20 % efter 24 måneder.
  • Anfaldsreduktionen faldt under vejs. Efter 3 måneder var der 68,6%​ af patienterne, der havde anfaldsreduktion. 57,8% efter 6 måneder. 46,9% efter 12 måneder. 20% efter 24 måneder.
  • 80% af patienterne med Dravet- eller Lennox- Gastaut Syndrom havde færre anfald efter 3 måneder.
  • Hos 70% af Dravet- og Lennox- Gastaut-patienterne var anfaldsreduktionen mindst 50% efter tre måneder.
  • Hos patienter med andre epilepsier havde 65,9 % havde en større eller mindre reduktion i anfald efter 3 måneder
  • 22,0% af patienterne med andre epilepsier havde mindst 50 % anfaldsreduktion efter tre måneder.
  • Den hyppigste bivirkning var øget træthed
  • Anfaldreduktion var højest ved kombination af clobazam og CBD.

Konklusionen

”Denne undersøgelse åbner for fortsat brug af CBD som en off-label behandlingsmulighed hos børn og unge voksne med svær refraktær epilepsi med motoriske anfald i en række andre epilepsier end Dravet- eller Lennox- Gastaut Syndrom”, konkluderer undersøgelsens forfattere.

Undersøgelsen peger på, at man skal følge CBD-behandlingen op hver tredje måned for at udtrappe den, hvis effekten mangler. Og behandlingen med CBD bør fortrinsvis kombineres med epilepsipræparatet clobazam, selvom dette øger risikoen for træthed, adfærdsmæssig forværring og nye anfaldstyper.

Patienter i undersøgelsen var nogle af de børn og unge fra hospitalet, der havde nogle af de sværest behandlelige epilepsier. I undersøgelsen bemærker hospitalet, at effekten af CBD-behandlingen muligvis kunne være større, hvis den blev startet tidligere. Men både effekten og omkostningerne ved CBD sammenlignet med andre epilepsipræparater bør overvejes, når man foretager et behandlingsvalg hos patienter med svær epilepsi, tilføjer undersøgelsen forfattere.

Kilde

Danish Medical Journal (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev