01.07.2015

Velkommen til en ny regering

Af landsformand Lone Nørager Kristensen
Så fik vi en ny regering og en række nye ministre på områder, der er vigtige for mennesker med epilepsi. Dansk Epilepsiforening er ikke forlovet med noget enkelt politisk parti. Vi ønsker at samarbejde med alle, som ønsker at forbedre livsvilkårene for vores medlemmer og løse nogle af de udfordringer, som vi ved mennesker med epilepsi har. Med det som udgangspunkt hilser vi en ny regering velkommen.
Velkommen til sundhedsminister Sophie Løhde
Vi har fået Sophie Løhde som sundheds- og ældreminister. I Dansk Epilepsiforening har vi tidligere haft et udmærket samarbejde med Sophie Løhde, og vi glæder os til at fortsætte det. Sophie bliver minister for et område, som er meget vigtigt for vores medlemmer, men også et område, hvor de løber ind i problemer. Vi ser sager, hvor borgere og pårørende farer rundt og leder efter den røde tråd, fordi der mangler sammenhæng i udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløbet – problemer som ofte er afledt af manglende samarbejde mellem region og kommune. Vi møder medlemmer, som ikke bliver oplyst om, at de har ret til at blive behandlet på et andet sygehus, end det som de bliver tilbudt først. Og som vi skrev i vores seneste medlemsblad, så bliver der i Danmark kun opereret ca. 40 mennesker om året for deres epilepsi, selvom sagkundskaben peger på, at omtrent 400 vil have gavn heraf. Der er således nok at tage fat på.
Vi vil i nærmeste fremtid tage en dialog med Sophie Løhde om disse problemer. En løsning – eller en del heraf – kunne bestå i en handlingsplan på epilepsiområdet samt et eftersyn af den måde, som epilepsibehandlingen i Danmark er organiseret på.  
Velkommen til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Vi hilser også den nye beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen velkommen – om end vi håber, at han lader sit forslag om at skære 4.000 kr. i førtidspensionen ligge i Dansk Arbejdsgiverforening. Det er en kendt sag, at mennesker med epilepsi og andre handicaps har en markant lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end gennemsnittet af befolkningen. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at en ny regering vil arbejde for at flytte mennesker fra overførselsindkomst til lønnet beskæftigelse. Må vi i den forbindelse opfordre regeringen til at se nærmere på, hvad det er, der forhindrer mennesker med handicap i at opnå beskæftigelse fremfor udelukkende at fokusere på at skære i overførselsindkomsterne. Måske man også skulle se på, hvordan virksomhederne kunne tage et større ansvar for at ansætte mennesker med handicap.
Velkommen til socialminister Karen Ellemann  
Vi har også fået en ny socialminister. Et velkommen til Karen Ellemann, der tidligere har siddet på posten. Karen Ellermann overtager et område kendetegnet af en massiv tillidskrise mellem borger og myndighed – senest dokumenteret af Det Centrale Handicapråd i denne undersøgelse. I Dansk Epilepsiforening møder vi også medlemmer, hvis udgangspunkt for mødet med det offentlige er en total mangel på tillid. Baggrunden herfor er, at borgerne opfatter, at det er økonomien og ikke lovgivningen, som afgør deres sag. Denne mistillid er ødelæggende for det sociale system, og vi opfordrer den nye minister til at tage fænomenet alvorligt samt iværksætte initiativer, der kan forbedre forholdet mellem borger og myndighed. Dansk Epilepsiforening deltager gerne i dialogen med konkrete forslag.
Velkommen til undervisningsminister Ellen Trane Nørby
Endelig også et stort velkommen til undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Vi er glade for i Dansk Epilepsiforening, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil foretage et eftersyn af inklusionsindsatsen i folkeskolen. Der er brug for det. Det fremgår af denne undersøgelse af SFI, at kun hver 3. elev får den inklusionsstøtte, som vedkommende har brug for. Et andet problem, som vi vil tale med ministeren om, handler om den vilkårlighed, som mange børn med epilepsi bliver udsat for i skolen. Nogle af dem har brug for mere tid f.eks. i forbindelse med eksamener og prøver. Det er ikke altid, at skolen har forståelse for denne problemstilling, f.eks. hvis barnet skifter skole eller lignende.
Der er således nok at tage fat på – også flere ting, end vi har nævnt her. Indtil vi bliver overbevist om det modsatte, så går vi til opgaven med ja-hatten på. Vi håber og tror på, at de nye ministre vil lytte til os i ovennævnte spørgsmål.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev