20.06.2018

Stadig ikke flertal for at give penge til overvågning i eget hjem

SF og DF er utilfredse med ministerens svar ved åbent samråd om utilstrækkelig hjælp til hjemmeboende med funktionsnedsættelse. Ministeren indkaldes på ny i samråd

 

Børne- og Socialminister Mai Mercado (billedet) var i går kaldt i samråd for at svare på spørgsmål om kommunernes manglende mulighed for at bevilge hjælp efter serviceloven til overvågning af svært handicappede borgere i eget hjem.

Det skete efter at 22 forældrepar i et fælles brev til alle folketingsmedlemmer har opfordret til at få problemet løst. Epilepsiforeningen har sammen med Spastikerforeningen og Dansk Handicap Forbund løbende støttet forældres krav om en løsning, og her senest rettet henvendelse til politikerne (se henvendelsen her).

Baggrunden for sagen er, at det frem til 2015 var praksis i mange kommuner at give et kontant beløb til disse familier, så de kunne ansætte hjælpere til overvågning ved eksempelvis livstruende anfald fra epilepsi eller fejlsynkning ved andre sygdomme.

Imidlertid fastslog en landsretsdom i 2015, at kommunerne ikke havde hjemmel i servicelovens § 95 til at yde støtte til overvågning. Dette har efterfølgende haft omfattende konsekvenser for en mindre gruppe personer og pårørende landet rundt, som har mistet betydelige dele af deres hidtidige støtte fra de involverede kommuner.

Sidste år blev politikerne enige om, at Socialministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) skulle afdække løsningsmuligheder i den fastlåste situation. De forhandlinger strandede, fordi KL ønsker penge til at løse opgaven, og samtidig går regeringen efter en såkaldt udgiftsneutral løsning. Regeringen og et flertal af partier vil ikke give flere penge til området, dels fordi de mener, at løsningen er for dyr, dels fordi mange kommuner allerede i årevis har betalt omkostningerne, så derfor må de penge stadig være i kommunerne.

image

Der er brug for, at myndigheder og politikere udfolder vilje til løsninger i stedet for at slås om regningen.

Lone Nørager Kristensen, Epilepsiforeningen

På gårsdagens samråd fastholdt socialminister Mai Mercado, at hun ikke ser sig i stand til at anvise pengene til en løsning. Hun henviser til den eksisterende løsning for kommunerne, som er visitering af borgere til specialiserede bosteder.

Samrådet var indkaldt af Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti og Kirsten Normann Andersen, SF. De rejste flere spørgsmål til ministeren, som de ikke fandt, der blev givet tilfredsstillende svar på herunder omkring økonomien. Derfor meddelte de allerede i går, at ministeren vil blive indkaldt til et nyt samråd.

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, er heller ikke tilfreds med ministerens svar på mødet, og formanden undrer sig over, at det pludseligt er blevet et økonomisk problem, for man har jo indtil landsretsdommen haft pengene til at sikre de udsatte borgere den nødvendige hjælp:

”Der er brug for, at myndigheder og politikere udfolder vilje til løsninger i stedet for at slås om regningen. Det er nogen af de svageste borgere, vi taler om. Hvis forældrene ikke er i stand til at dække et stort antal timer, som der tidligere er bevilget hjælp til, så tvinges borgerne på institutioner, der ikke kan løfte opgaven. Faktuelt er botilbud med overvågning ikke standard i kommunerne. Og en institutionsplads er ikke nødvendigvis en mere fagligt forsvarlig eller billigere løsning end at blive boende i eget hjem,” siger Epilepsiforeningens formand.

Klik på billedet og se hele samrådet

Kilde

Epilepsiforeningen og Folketingets tv. Foto fra åbent samråd i Social- Indenrigs- og Børneudvalget.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev