11.10.2022

Folketinget til socialministeren: ”Det skal ikke være en kamp af få hjælp”

Oven på en debat i Folketinget har Ældre- og Socialministeriet udsendt orienteringsskrivelse om borgerstyret personlig assistance (BPA). Det fremgår bl.a. af skrivelsen, at formålet med hjælperordningerne er at skabe fleksible hjælpeordninger, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse så borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv

 

 Ældre og Socialministeriet har udsendt en orienteringsskrivelse angående hjælperordninger efter Servicelovens §§95 og 96.  Skrivelsen henvender sig til de 98 kommunalbestyrelser og de fem regionsråd og præciserer personkredsen for hjælperordningerne, udpegelsen af hjælpere som ledsagere, støtte til borgere med hjælperordninger under indlæggelse på sygehuset samt udmåling af tilskud til dækning af administrationsbidrag.

Skrivelsen præciserer en række forhold vedrørende ordningerne med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95 og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96. Det fremgår af skrivelsen, at der er forskellige betingelser for ordningerne, men fælles er, at formålet med hjælperordningerne er at skabe fleksible hjælpeordninger, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse så borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

Debat i Folketinget

Orienteringsskrivelsen kommer efter et debat i Folketinget, der mundede ud i dette forslag, der blev vedtaget med 87 stemmer fra S, V, DF, SF, RV, EL, ALT, KD og UFG:

”Folketinget tilkendegiver, at der skal værnes om servicelovens hjælpeordninger, så mennesker med omfattende hjælpebehov kan få hjælp til at leve et selvstændigt liv på lige fod med andre. Det skal ikke være en kamp at få hjælp. Folketinget konstaterer, at der fra borgere, handicaporganisationer og andre interessenter udtrykkes bekymring over, at BPA-ordningen er under pres. Tildelingen af BPA-ordninger er faldende, og borgere med handicap oplever problemer med udmålingen af hjælpen, herunder anvendelsen af rådighedstimer.”

”Folketinget konstaterer endvidere, at social- og ældreministeren i svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg har præciseret bl.a. reglerne vedrørende anvendelse af rådighedstimer i BPA-ordninger og orienteret om, at der er igangsat et internt arbejde i Social- og Ældreministeriet med at se på hjælpeordningerne. Folketinget opfordrer ministeren til at sikre, at dette arbejde færdiggøres snarest muligt med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at indbyde til politiske drøftelser om BPA-ordningen efter sommerferien.”

Kilde

Ældre- og Socialministeriet (pdf).

Du kan læse mere om hjælperordninger efter henholdsvis servicelovens §95 og 96 her.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev