11.06.2015

DF: Handlingsplan på epilepsiområdet

Vi har stillet et par sundhedspolitiske spørgsmål til politikerne. I dag er det Liselott Blixt, DF, der svarer.
I Dansk Epilepsiforening vi ved, at ca. 2/3 af alle med epilepsi er godt hjulpet af de tilgængelige behandlingsformer. Vi ved samtidig, at den sidste tredjedel af patientgruppen står i en ganske anden situation: Her er der ikke et effektivt behandlingstilbud, og de må derfor ofte leve med tilbagevendende epileptiske anfald og omfattende gener i hverdagen.
I den sammenhæng har Dansk Epilepsiforening en mangeårig erfaring for, at det halter gevaldigt med at sikre den fornødne tværsektorielle sammenhæng i den behandlings- og rehabiliteringsproces, som er så vigtig for mennesker ramt af en kronisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne desværre ikke rækker.
Vi ser altså et klokkeklart og markant behov for – langt – større fokus på sammenhæng i indsatserne. Men vi ser også, at de involverede myndigheder har umådeligt vanskeligt ved netop den disciplin.
Derfor har vi stillet en række spørgsmål til partiernes sundhedspolitiske ordførere herunder også Liselott Blixt, som er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti
Danske Patienter – som Dansk Epilepsiforening er medlem af – foreslår, at der fremadrettet skal udarbejdes en samlet og individuelt tilrettelagt plan for de patienter, som har komplicerede behandlingsforløb. Formålet er netop at planen skal binde udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb sammen, så patienten modtager ét samlet, koordineret og veltilrettelagt forløb. Dermed sikres en rød tråd igennem patientens samlede forløb og sikre, at de forskellige sektorer og specialer spiller sammen, så man undgår spiltid og uhensigtsmæssige pauser i forløbet. Hvad tænker du om det?
Liselott Blixt, DF: "Ligesom vi gør på andre sygdomsområder, så mener jeg, at der skal sikres en handlingsplan for borgere med epilepsi."
”Den skal tage sin grund i alt fra evt. forebyggelse, medicin, træning og rehabilitering samt forskning. Der skal ligge bestemte retningslinjer for, hvem der skal gøre hvad, enten region eller kommune, samt hvor og hvem der kan få den rette behandling.”
”Så det første, der skal gøres, er at nedsætte et udvalg bestående af fagpersonale og patientorganisationer, som sammen skal udfærdige en plan for, hvordan det hele ville kunne sikre en ordentlig behandling. Som den rette behandling på rette tid. Så ville vi også undgå, at så mange pårørende skal stå som tovholdere. I stedet ville både borger og pårørende vide, hvor de skal henvende sig ."
I løbet af valgkampen bringer vi svarene fra alle de politikere, der har svaret på vores henvendelse. Du kan få et overblik på vores side om epilepsi og valget (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev