12.06.2015

National strategi på medicinområdet

Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for en række patientforeninger heriblandt Dansk Epilepsiforening, har udsendt en pressemeddelelse, hvor man tager afstand fra den aktuelle debat om medicinudgifter.
Debatten skaber frygt blandt patienterne og ”er indsnævret til alene at handle om et valg mellem at afskedige personale på hospitalerne eller etablere et prioriteringsinstitut, der skal sætte pris på, hvornår et præparat er for dyrt til at kunne tilbydes patienter.  I regionernes fremskrivning af medicinudgifterne forsømmer de at indtænke nye incitamenter, nye former for organisering og viden fra forskning, der kan begrænse udgifterne, uden at det går ud over patienterne. Debatten er unuanceret og en barriere for konstruktive løsninger,” skriver Danske Patienter.
På den baggrund foreslår Danske Patienter, at en kommende regering udarbejder en national strategi for medicinområdet. Strategien skal sikre en bæredygtig udvikling på medicinområdet, så patienter får adgang til den bedste medicin. De syv forslag er: 
1. Bedre prisaftaler med medicinalindustrien
2. Incitamenter og strukturer, der fremmer patient- og pårørendeinddragelse i beslutninger
3. Mere rationel brug af medicin
4. Omorganisering af medicinområdet
5. Flerårige budgetter for medicinudgifter
6. Udarbejdelse af redegørelse for samlede udgifter og gevinster ved brug af medicin – både drifts- og samfundsøkonomiske
7. Øget forskning og implementering af individualiseret og personlig medicin. Du kan læse mere i denne pressemeddelelse fra Danske Patienter, som altså også Dansk Epilepsiforening er medunderskriver på. (Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev