09.06.2015

Rådgiverrapport 2014

Dansk Epilepsiforening har udgivet rapport om årets rådgivningsydelser for 2014. I rapporten kan du bl.a. læse mere om, hvor mange henvendelser Dansk Epilepsiforenings har haft, hvor i landet medlemmerne henvender sig fra, hvad henvendelserne typisk handler om og meget andet.
Der har i 2014 i alt været 1.120 henvendelser til rådgivningen, hvilket er en stigning på 104 i forhold til 2013. Henvendelserne til sygeplejersken er steget med 13% i forhold til 2013. For socialrådgiverens vedkommende er der tale om en stigning på 7%. Og det er bekymrende, kommenterer landsformand Lone Nørager Kristensen, da medlemmerne jo alt andet lige ikke ringer til foreningen, når tingene kører på skinner.
Lone Nørager Kristensen forsætter:  
”Vi ved godt, at henvendelserne til Dansk Epilepsiforenings rådgivere ofte har afsæt i netop problemer – og ikke løsninger. Og vi ved også godt at der arbejder masser af dygtige og engagerede mennesker rundt i landet i de forskellige systemer med at finde løsninger. Men det er bare ikke det, som kendetegner de henvendelser, vi får. Vi må nøgternt konstatere, at der fortsat i udpræget grad ses en åbenlys mangel på relevant støtte samt en tværgående sammenhæng og systematik i de forskellige indsatser, som leveres til mennesker med epilepsi og deres pårørende i eksempelvis sundhedsvæsenet, jobcentret, socialforvaltningen, skolerne/uddannelsesinstitutionerne osv. osv.” Læs Rådgiverrapporten 2014 – den kan også downloades Spørgsmål eller evt. kommentarer til rapporten kan rettes til foreningens direktør Per Olesen på 40 25 19 62.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev