13.09.2011

Pressemeddelelse om folkeskolen

Regeringen har fremlagt en reform af folkeskolen, som medfører, at op mod 20.000 elever med særlige pædagogiske behov skal flyttes fra specialskoler og ind i almindelige folkeskole-klasser.

Regeringen kalder dette ”inklusion” – Dansk Epilepsiforening er ikke bange for at bruge den korrekte betegnelse: ”Besparelser”! Og tilmed en besparelse, som eksperimenterer med disse børns forudsætninger for senere at tage uddannelser og få job!
Dansk Epilepsiforening følger løbende nøje med i forholdene for børn, som på grund af svær epilepsi har specialpædagogiske behov. Den seneste undersøgelse fandt sted i foråret 2011. Undersøgelsen viser, at 55 % af forældre til børn, der på grund af epilepsi har særlig pædagogiske behov, oplever at den nuværende støtte i folkeskolen er helt utilstrækkelig til at dække barnets behov. Endvidere har 65 % af forældrene oplevet, at støtten til deres barn i folkeskolen er blevet beskåret. Forældre som aktuelt har børn i specialskolerne oplever, at barnets behov er bedre dækket ind og har ikke i nær samme grad oplevet besparelser. Disse tal harmonerer særdeles dårligt med påstanden om, at inklusion i folkeskolen skulle være bedre for børn med specialpædagogiske behov! 

Jan Henrik Kristensen er far til Mads, som på grund af en hjerneskade gennem sin tid i daginstitution er blevet grundigt udredt omkring sine specialpædagogiske behov inden start i 0-klasse. Jan fortæller til Dansk Epilepsiforening: ”Vores søn er vurderet til at have brug for massiv daglig støtte i såvel skole som SFO. En tidligere faglig indstilling har været 12 ugentlige støttetimer i skoleregi og 10 i SFO, men skoleforvaltningens ledelse har kun tildelt ham 4 ugentlige timer i skoleregi af en ikke-uddannet person i en klasse med 27 glade børn. Her er IKKE TALE OM INKLUSION MEN OM EKSKLUSION.”

”Uden systematisk, langsigtet, individuel og tilstrækkelig støtte vil mange af disse børn – som f.eks. Mads – få sine muligheder for at tilegne sig de kundskaber, de ellers har potentiale til, markant forringet”, siger Landsformand Lone Nørager Kristensen. ”Mads er blot et skræmmende konkret eksempel på, hvordan virkeligheden i kommunerne ser ud for børn med særlige behov. Den foreslåede reform kan derfor bedst beskrives som et højrisikabelt eksperiment med disse børns skolegang, som nærmest er tvunget til at mislykkes. Det er stærk kritisabelt på denne måde at gamble med det enkelte barns mulighed for at tilegne sig forudsætningerne for senere at gennemføre en uddannelse og få job!

Inklusion er et hæderkronet princip for, hvordan samfundet tænker om mennesker med handicap – også børn. At inkludere børn med specialpædagogiske behov kræver imidlertid mere end blot intentionen. Folkeskolen bør først opbygge de specialpædagogiske kompetencer, der er inklusionens nødvendige forudsætning før man flytter de 20.000 børn ind i de almindelige klasser. Det siger sig selv, at det kræver både tid og personale at skabe de rammer, som er forudsætningen for at inklusionen skal lykkes. Virkeligheden i dagens folkeskole er kendetegnet af en så minimalistisk støtte til børn med specialpædagogiske behov, at der for os at se bør investeres i området og ikke spares!”
Kontakt:
Lone Nørager Kristensen, Landsformand
Mobil: 30 88 37 92
E-mail: lone.noerager.email@private.dk Bøgh-Larsen
Mobil: 30 60 89 96
E-mail: rene@epilepsiforeningen.dk René

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev