14.09.2011

Politikernes svar på valg-spørgsmål

Da folketingsvalget blev udskrevet sendte Dansk Epilepsiforening en række spørgsmål om levevilkårene for personer med epilepsi til partiernes ordførere. Det var spørgsmål om situationen for Filadelfia, tandskader, fleksjob og inklusion af børn med særlige behov i folkeskolen.
 
Vi har til dato modtaget svar fra Enhedslisten, SF, Venstre og Dansk Folkeparti.
 
Alle er bekymrede for Filadelfias situation. S-SF har et beslutningsforslag, der vil mindske tandlægeudgifterne for visse grupper af handicappede. Enhedslisten deler Dansk Epilepsiforenings frygt for, at der vil komme færre fleksjob-stillinger. Hos SF vil man arbejde for, at inklusion i folkeskolen ikke bliver en spareøvelse.
 
Filadelfia
 
SF og Dansk Folkeparti vil arbejde for bevarelsen af Epilepsihospitalet.
 
Som fx sundhedsordfører Karl Bornhøft fra SF siger: "Jeg og SF vil under ingen omstændigheder acceptere en lukning af Epilepsihospitalet. Vi vil lægge pres på regionerne for, at de finder en aftale med hospitalet – så vi kan bevare den nuværende kapacitet, og få en fornuftig faglig udvikling der sikrer en hårdt ramt patientgruppe."  
 
Liselott Blixt, der er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti, hæfter sig også ved det unikke og vigtige ved Epilepsihospitalet.  Hun mener, at ”…når regionerne bliver nedlagt vil det være langt bedre at lave en aftale med Epilepsihospitalet.”
 
Sundhedsordfører Birgitte Josefsen fra Venstre udtaler: ”Jeg er meget opmærksom på de vanskelige forhandlinger der er omkring Epilepsihospitalet.” Og hun vil følge op på sagen efter valget.
 
Tandskader
 
Mennesker med epilepsi har hyppigere forekomst af tandskader grundet epilepsien. Men i modsætning til f.eks. patienter med Sjøgrens syndrom og cancerpatienter med stråleskader i hoved- og halsregionen, så kan epilepsipatienten ikke få økonomisk støtte til tandlægeregningen ved tandskader, der skyldes epilepsien.
 
Birgitte Josefsen, Venstre, peger på, at partiet flere gange har talt for en omlægning af de elementer, der ligger inde under sygesikringsordningen, og hun tror og håber, at der ”efter valget kan skabes konsensus omkring en omlægning inden for det eksisterende nettobudget."
 
Karl Bornhøft (SF) peger på at S og SF vil genfremsætte et forslag, der vil betyde, at der for personer med medfødte sjældne sygdomme med en hyppighed 1:10.000 bliver et loft på 2.000 kr., man selv skal betale, når det handler om direkte sygdomsbetingede tandskader.
 
DFs Liselott Blixt’s svar på problemet: ” Vi har været enige om formålet og nødvendigheden i lang tid, vi har bare ikke kunnet finde den rigtige finansiering.”
 
Fleksjob
 
Når det drejer sig om fleksjob frygter Enhedslisten, ligesom Dansk Epilepsiforenings medlemsundersøgelse tyder på, at ledigheden blandt personer, der er visiteret til et fleksjob, vil stige, hvis arbejdsgiveren ikke længere kan få løntilskud. Det er en af grundende til, at Enhedslisten er imod forslaget: "Men først og fremmest er jeg imod, fordi det er afgørende at fastholde at mennesker ikke selv vælger at få et handicap eller en alvorlig sygdom. Derfor skal de mennesker der rammes sikres at de kan deltage i samfundet og at de bliver behandlet ligeværdigt," skriver Line Barfod,
Enhedslisten.
 
Om problemet med manglende fleksjob til de over 10.000 mennesker, som i dag ikke kan få et fleksjob, skriver Line Barfod, Enhedslisten: ” Vi mener først og fremmest, at den offentlige sektor skal tage ansvar for at oprette langt flere fleksjob i egne rækker. Desuden kunne det offentlige i sine kontrakter med firmaer indfører sociale klausuler om, at de skal have ansatte med handicap.”
 
Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti peger på, at regeringen har et forlig på området, som ikke er opsagt: ”Derfor er der heller ikke noget der bliver vedtaget efter et valg, men der er tale om et fortsat forhandlingsoplæg.”
 
Inklusion i folkeskolen
 
Dansk Epilepsiforening spurgte politikerne hvordan de vil arbejde for at sikre at inklusionstanken omkring børn med særlige vanskeligheder i folkeskolen ikke kun bliver ord, men også konkret handling med reelt indhold?
 
Til det svarer Pernille Frahm, SF: ”SF går til valg på indførelse af to lærere i dansk og matematik fra 1. – 3. klasse samt et loft på 24 elever pr. klasse. Begge løfter vil bidrage til at fremme inklusion af elever med særlige behov. Desuden finder vi det vigtigt at prioritere at få specialpædagogiske kompetencer ind i folkeskolen".
 
Pernille Frahm fortsætter: "SF er helt på det rene med, at inklusion ikke er en spareøvelse. Tværtimod forudsætter inklusion, at der sker efteruddannelse af lærerne og at folkeskolen ikke konsekvent udsættes for besparelser. SF vil derfor give alle kommuner et løft til velfærdsforbedringer".
 
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)
 
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev