19.09.2011

I arbejdstøjet!

Folketingsvalget er overstået og nu forhandler Helle Thorning med de øvrige partier i ”Rød Blok” om det kommende regeringsgrundlag, arbejdsprogrammet og fordelingen af ministerposter. Under valgkampen satte Dansk Epilepsiforening fokus på en række emner, som har vores medlemmers interesser. Vi stillede spørgsmål til kandidaterne, vi udsendte pressemeddelelser, vores frivillige skrev læserbreve, vores venner på Facebook debatterede. Nu skal de mange gode tanker og idéer sættes i spil.
 
Derfor trækker vi i arbejdstøjet for at få regeringen til at lytte til og handle på vores synspunkter. Helt konkret vil vi forelægge såvel regering som nye ordførere i Folketingets partier følgende konkrete ønsker:

• Filadelfias fremtid skal sikres nu! Der har for længe manglet politisk vilje til at få truffet en afgørelse. Vi mener, at den kommende sundhedsminister bør udpege en såkaldt ”opmand”, der kan tvinge et kompromis igennem, som både Regionerne og Filadelfia er forpligtet til at overholde.
• Fleksjobordningen skal bestå i sin nuværende udformning. Fleksjob er en fremragende ordning, som sikrer mennesker med nedsat arbejdsevne mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdslivet og på værdig vis bidrage positivt til samfundsøkonomien.
• Inklusionen i folkeskolen af børn med særlige pædagogiske behov skal sikres/styrkes gennem tilstrækkelige investeringer i efteruddannelse af lærere, udvikling af pædagogiske metoder og individuel, tidlig og tilstrækkelig støtte til eleverne. Ressourcerne skal allokeres, så den faglige vurdering af støttebehovet og ikke en tilfældig kommunal budgetmargin bliver bestemmende for den tildelte støtte.
• Tandskader som følge af epileptiske anfald skal anerkendes som støtteberettigede skader, så det ikke er den enkeltes privatøkonomi, der skal afgøre om en skade kan forsvarligt udbedres.
• Den kompensation for tabt arbejdsfortjeneste som udbetales til forældre der er nødt til at gå hjemme og passe deres børn med handicap skal rulles tilbage til niveauet før V-K regeringens ”reform”. Reformen koster disse familier 1000-vis af kroner hver måned.
• Kommunerne skal holde fingrene fra ankesystemet! Økonomiske hensyn må ikke få overtaget på bekostning af rimelige løsninger.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev