20.09.2011

FN-fokus på handicap

Den 19.-20. september 2011 afholder FN højniveaumøde om forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme. Mødet samler stats- og regeringschefer og sundhedsministre fra hele verden. Med højniveaumødet vil de enorme økonomiske, sociale og menneskelige omkostninger forbundet med kroniske sygdomme for første gang blive sat på den globale sundheds- og udviklingspolitiske dagsorden. Mødet vil resultere i vedtagelsen af en sluterklæring med en række politiske bindinger til forebyggelse og kontrol af kroniske sygdomme.

Nylige rapporter fra FN’s generalsekretær og WHO vurderer, at omkring 60 procent af alle dødsfald på verdensplan kan tilskrives kroniske sygdomme (”non-communicable diseases” – NCD’er). Heraf finder 80 procent sted i mellem- og lavindkomstlandene. Prognoserne viser, at tendensen er særlig bekymrende for udviklingslandene, der vil opleve en markant stigning i NCD-byrden frem mod år 2030.

Højniveaumødet om NCD’er vil primært fokusere på fire sygdomme: Kræft, hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme og diabetes, da en stor del af dødsfaldene kan relateres til netop disse sygdomme. Den bredere NCD-dagsorden rummer dog også en lang række andre sygdomme, herunder psykiske sygdomme og alzheimers sygdom. Særligt fire faktorer øger risikoen for pådragelse af NCD’er: Rygning og alkoholmisbrug, lav fysisk aktivitet samt usund kost.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev