29.06.2010

Spareplan – en discount løsning!

Regeringens spareplan minder mest af alt om en discountplan og en rigtig ringe en af slagsen. Discount løsninger og spekulationer hører ikke hjemme i det danske sundhedsvæsen, hvor vi betaler skat for at få den hjælp og behandling, vi har brug for, hvis vi bliver ramt af sygdom. Genopretningsplanen ligner et fattigt discountvarehus, hvor varerne enten glimrer ved deres fravær eller simpelthen ikke indgår i sortimentet mere.
Discountudgaven betyder, at sygehusene kun må have tre procents vækst i aktiviteter i 2011. Økonomiaftalen giver ikke sygehusene mulighed for at kunne prioritere blandt de mange opgaver, de står overfor at skulle løse, og det betyder, at der kan opstå problemer med f.eks. at kunne opfylde regeringens behandlingsgaranti og dermed belastes patientsikkerheden også.
Planen lægger op til flere ambulante behandlinger, indlæggelsestiden skal reduceres og genindlæggelser undgås – dette er de fleste nok glade for. Det ser til gengæld knapt så lyst ud, når udskrivelsen er sket og patienten står overfor at skulle behandles i kommunalt regi. I den anden økonomiaftale – nemlig den mellem regeringen og Kommunernes Landsforening – pålægges landets kommuner nulvækst det kommende år. Kommunerne får altså ikke én ekstra krone.
Hvordan skal indlæggelsestiden nedbringes, når der ikke er ressourcer til det videre forløb og behandling i kommunerne? Der kommer stadig flere ældre og flere handicappede, og med et budget på nul ekstra kroner er det svært at se, hvordan det samlede resultat overhovedet kommer til at se ud. Hvordan sikrer vi, at værdigheden i behandlingen af det enkelte individ bevares?
Faktisk understøtter aftalen med kommunerne slet ikke de mange kommunale sundhedsopgaver. Hvis der skal tænkes i samfundsmæssige besparelser i fremtiden, så er det nødvendigt at satse mere på forebyggelse og sundhedsfremme. Planen rammer i sidste ende de svageste patienter hårdest. Det kan betyde øget ulighed i sundhed, og det betyder, at pårørende kommer til at stå med et endnu større ansvar og opgave for f.eks. ægtefællen, som har brug for hjælp.
Fremtiden på sundhedsområdet ser trist og dyster ud. Uligheder og urimelig står i lys luge. Stop discount løsningen, genopret i stedet værdigheden overfor individet ved at få det rette varesortiment tilbage på hylderne igen.
Lotte Vinther Andersen, epilepsiforeningens sygeplejerske

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev