16.02.2016

Udsigt til politisk løsning på BPA-problem

Dansk Epilepsiforening skrev i januar måned til Folketingets Socialudvalg om et problem, hvor nogle af vores medlemmer var kommet i klemme i lovgivningen om BPA. Nu ser det ud til, at ministeren vil finde en løsning.
Som vi tidligere har omtalt, så har Dansk Epilepsiforening i januar måned skrevet til Folketingets Socialudvalg om et problem, der er opstået efter, at en dom fra Vestre landsret sidste år slog fast, at en kommune ikke kan bevilge hjælpeordningen  BPA (borgerstyret personlig assistance – praktisk hjælp til mennesker med handicap) til overvågning efter servicelovens § 95.
Det har ramt nogle af vores pårørende, som har hjemmeboende voksne børn, der på grund af deres epilepsi netop har brug for en form for overvågning eller, at der er hjælp til rådighed i forbindelse med et anfald. Der findes i serviceloven mulighed for at give støtte til overvågning, men der kræver, at borgeren selv skal kunne fungere som arbejdsleder for sine hjælpere, hvad ikke alle vores medlemmer er i stand til.
Disse mennesker havner imellem to stole rent lovgivningsmæssigt. De kan ikke få deres behov dækket via den ene bestemmelse og er ikke berettiget til den anden.
Dansk Epilepsiforening har nu modtaget svar fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Ministeren anerkender problemet og oplyser, at man for tiden arbejder med en løsning.
Læs ministerens svar på henvendelse fra Dansk Epilepsiforening om BPA Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: ”Det er naturligvis meget positivt, at man også fra Slotsholmen kan se, at dette er et alvorligt problem, som der skal findes en løsning på. I sidste ende vil det naturligvis afhænge af det konkrete løsningsforslag, men det er et skridt på vejen, at man anerkender problemstillingen. ”
Løsningsforslaget fra ministeriet vil indgå i de kommende forhandlinger om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Dansk Epilepsiforening deltager i denne forbindelse i en følgegruppe under DH – Danske Handicaporganisationer – og vi vil naturligvis følge BPA-problematikken tæt.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Dansk Epilepsiforenings politiske konsulent Finn Obbekær på finn@epilepsiforeningen.dk
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev