15.02.2016

Den oversete alderdom

Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand, Dansk Epilepsiforening
Epilepsi nr. 1, 2016 sætter fokus på ældre med epilepsi; et område, der på mange måder er overset.
Vi har talt med et medlem – Ingelise Bue, der (selvom man ikke skal tale om en dames alder ?) er 69 år gammel. Vi har talt med Erik Sætre – norsk overlæge og specialist i epilepsi hos ældre. Ingelise fortæller om at leve med epilepsi i den 3. alder og Erik fortæller om udfordringerne på dette område. Den største af disse handler om, at vi ved alt for lidt om ældre med epilepsi. Både om dem, der får epilepsi i en sen alder, men særligt om de ældre, der har levet med epilepsi gennem et langt liv.
Hvad betyder det egentlig for kroppen, hjernen og den sociale trivsel i det hele taget. Svaret er forskelligt fra person til person, men budskabet fra Norge er, at vi ved for lidt om epilepsi i alderdommen. Det er et problem, for epilepsi er ikke en konstant sygdom igennem livet. For eksempel ved vi, at epilepsimedicin virker på en anden måde, når man bliver ældre. Doseringen skal derfor ofte justeres, hvad sundhedspersonalet imidlertid ikke altid er opmærksom på.
Med alderen følger også andre former for medicin, og det kan medføre komplikationer i forhold til epilepsimedicinen. Fra vores rådgivning hører vi fra pårørende om plejepersonale på plejehjem og bosteder, der mangler basal viden om epilepsi, hvilket selvsagt er et
problem i forhold til håndtering af plejeopgaven. Og så er der hele spørgsmålet om livskvalitet og trivsel. Vi ved fra en britisk undersøgelse, at angst og depression er mere udbredt blandt ældre med epilepsi end blandt ældre generelt.  Der er med andre ord nok at tage fat på.
Det er også et problem, som bliver større. For gruppen af ældre med epilepsi vokser markant. Vi har brug for mere viden, men også at få spredt vores eksisterende viden til forskellige, faglige miljøer. Dansk Epilepsiforening skal nok give bolden op, men vi har brug for, at der er nogen, der vil gribe den.
Du kan læse interviewet med ovelæge Erik Sætre om ældre med epilepsi her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev