Vi følger op på cannabis-sagen

Som det har været fremme i flere medier, så er Folketinget på vej med en forsøgsordning, der giver mulighed for at behandle visse patienter med medicinsk cannabis. Imidlertid er kun et fåtal af diagnoser med i forsøgsordningen, og indtil videre ser det ud til, at epilepsi ikke er med.
Det finder Epilepsiforeningen hverken tilfredsstillende eller betryggende.
Derfor har foreningen rettet henvendelse direkte til sundhedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. I den skriver Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen: ”Vi finder det uacceptabelt, når myndigheder og politikere tilsyneladende ikke i højere grad lytter til ønskerne fra landets førende epilepsilæger om at være med i forsøgsordningen eller de udenlandske eksperters praksiserfaringer.”

Du kan læse hele henvendelsen her.

Hvad taler vi med politikerne om?

Vi er også i dialog med visse politikere. I dialogen med politikere anbefaler Epilepsiforeningen, at epilepsi kommer direkte med under forsøgsordningen på indikationslisten. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så som minimum at sikre en tydeliggørelse af muligheden for, at læger kan fravige listen, og dermed udskrive til patienter med epilepsi.
Cannabis til medicinsk brug ved epilepsi blev grundigt omtalt i medierne forrige uge. Her udtalte politikere, at der under forsøgsordningen vil være en mulig¬hed for, at læger kan fravige indikationslisten efter lægefaglig vurdering. Det ville ske med inspiration fra den model, som gælder i Holland, hvor læger kan udskrive medicinsk cannabis ved epilepsi, selvom epilepsi ikke er direkte nævnt på en indikationsliste.
Danske læger kan allerede i dag udskrive medicinsk cannabis. Imidlertid er meldingen fra danske læger, at der er en række afgørende barriere for at komme i gang. Lægemiddelstyrelsen stiller restriktive krav til lægers dokumentation af effekten i sammenhæng med ansøgningerne. Følgen er at ansøgninger om enkelttilskud til medicin for patienternes videre behandling efter sygehusophold er vanskelige at få godkendt.
(Kilde: Epilepsiforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev