Visse patienter trækkes hjem fra Epilepsihospitalet til Region Midtjyllands egne hospitaler

Epilepsiindsatsen ændres i Region Midtjylland. Der åbnes nye EEG-overvågningsstuer og flere patienter skal behandles i regionen frem for på Epilepsihospitalet Filadelfia

 

Regionsrådet i Region Midtjylland har vedtaget en ny plan for neurologien på regionens sygehuse. Planen udspringer af et behov for besparelser, og der har forud for beslutningen været foretaget en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af området. Der har også været et ønske om, at skabe bedre patientforløb og styrke de faglige miljøer på regionens neurologiske afdelinger.

På epilepsiområdet skal flere patienter fremadrettet behandles på regionens egne hospitaler i stedet for på blandt andet Epilepsihospitalet Filadelfia. Derfor oprustes med etablering af to nye EEG-over­våg­ningsstuer på Aarhus Universitetshospitals neurologiske afdeling.

Stadig patienter til Filadelfia

I regionens vedtagne plan, bliver det dog samtidig fastslået, at Epilepsihospitalet Filadelfia har en række behandlinger, som Region Midtjyl­land ikke har, og regionen ønsker derfor fortsat, at patienter ved behov henvises til Filadelfia. Af planen fremgår det i øvrigt, at Region Midtjyllands tilbud til epilepsipatienter vil afvige fra Filadelfias både hvad angår udredning og behandling, men kvaliteten vil – i følge Region Midtjylland – være lige så god, tættere på patientens bopæl, og i højere grad ske uden at patienten er indlagt.

image

Vi kan ikke se, at der tilføres nye driftsressourcer til det i forvejen pressede område i det midtjyske.

Lone Nørager Kristensen

Der lægges i beslutningsgrundlaget ikke skjul på, at dette forudsætter opbygning af kapacitet og initiativer i regionen, der sikrer, at patienter i højere grad vælger behandling på Aarhus Universitetshospital fremfor på Epilepsihospitalet Filadelfia.

For at skabe den nødvendige kapacitet er det planen, at andre opgaver, som Aarhus Universitets­hos­pitals neurologiske afdeling varetager nu, flyttes til andre af regionens neurologiske hospi­talsaf­delinger. Der er imidlertid endnu ikke helt klarhed over opgavefordelingen.

Området er presset

I forbindelse med planen er der ikke afviklet en høringsrunde blandt eksempelvis patientforeninger. Epilepsiforeningen har derfor af egen drift rettet henvendelse til regionsrådet inden vedtagelsen af planen, og her rejst spørgsmål til den konkrete udmøntning af planen; herunder hvordan området tilføres driftsressourcer, da det allerede i dag kan konstateres, at regionen har meget lange ventelister på det neurologiske område. Du kan læse foreningens henvendelse her (pdf).

Regionsrådsformand Anders Kühnau har i et svar til Epilepsiforeningen erkendt, at området er presset, og at planen ikke ændrer ved, at mange patienter fortsat har brug for at blive udredt og behandlet på Epilepsihospitalet Filadelfia. Anders Kühnau peger på, at det vil regionen samarbejde nærmere om med Filadelfia.

Landsformand Lone Nørager Kristensensen kommenterer følgende på den vedtagne plan for regionen: ”Mange epilepsipatienter og pårørende vil nok foretrække at blive behandlet tættere på deres bopæl, men man skal huske på, at det vigtigste altid vil være at få den bedste behandling, så følgerne af sygdommen begrænses mest mulig. Vi er heller ikke i tvivl om, at man er knalddygtige på Aarhus Universitetshospital til mangt og meget, men det er også på mange måder et meget anderledes behandlingstilbud end Filadelfia, og vi kan ikke se, at der tilføres nye driftsressourcer til det i forvejen pressede område i det midtjyske. Så Epilepsiforeningen vil følge udmøntningen af den her plan tæt, og jeg er sikker på, at vores mange medlemmer i området vil hjælpe os med brugererfaringer, for hvordan det her udmøntes i praksis når planerne skal blive til virkelighed.”

Kilde

Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev