Seks organisationer: Uanset partifarve har politikerne det fint med dårlig kontrol af handicapområdet

”Det er på tide at give en officiel undskyldning til de mennesker, der har været udsat for overgreb i Særforsorgen. I lyset af de historiske ydmygelser er det alarmerende, at ingen politikere ser ud til at bekymre sig for den dårlige kontrol med det specialiserede socialområde i dag”. Sådan skriver Epilepsiforeningen og fem andre organisationer i et fælles debatindlæg

 

Lige inden påskeferien så en ny historisk rapport om forholdene for borgere anbragt inden for særforsorgen i 1933-1980 dagens lys. Udredningen fortæller om vold, seksuelle overgreb og tvangssterilisering mod bl.a. såkaldte ”åndsvage” og ”epileptikere”.

Som reaktion på rapporten har Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen og fem andre formænd for foreninger på handicapområdet – bl.a. Lone Nørager Kristensen fra Epilepsiforeningen – lavet et debatindlæg, der i dag bliver brag i Altinget.

image

”Hvis vi skal rykke os længere mod et mere ligeværdigt samfund, skal den politiske vilje slå igennem på højeste plan.”

Lone Nørager Kristensen og fem andre formænd

I indlægget efterlyser de seks formænd en officiel undskyldning for fortidens synder. Men de skriver også, at den historiske udredning giver anledning til en status på, hvor langt vi er nået i forhold til at skabe et ligeværdigt samfund i forhold til mennesker med handicap.

”For har vi lært noget af fortiden undervejs fra 1980 og til nu?” spørger de. Og svarer selv, at man stadig ser store problemer i vores nuværende system på handicapområdet, der udsætter mennesker med handicap og vores pårørende for en anden form for urimelig behandling.

”For hvor mange danskere vil finde sig i, at retssikkerheden i retssalene er lige så vilkårlig som på socialområdet? At der er fejl i hver tredje byggesag i kommunen? Eller hvor mange forældre til skolebørn vil acceptere at gå hjemme med sit barn, fordi de vurderer, at barnet tager skade af at gå i skole?” skriver de.

”Hvis vi skal rykke os længere mod et mere ligeværdigt samfund, skal den politiske vilje slå igennem på højeste plan. Det er i regeringen, i Folketinget og i kommunalbestyrelserne,” konkluderer Lone Nørager Kristens og hendes formandskollegaer og forsætter:

”Det kræver også, at man griber fat om nældens rod og gør noget grundlæggende ved viden, faglighed, sagsbehandling og økonomien på handicapområdet.”

Underskriverne

Indlægget er underskrevet: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. Ask Abildgaard, formand for Dansk Blindesamfund. Lars Ahlburg, formand for Danske Døves Landsforbund. Lone Nørager, formand for Epilepsiforeningen. Mia Kristina Hansen, formand for SIND. Og Susanne Olsen, Landsformand Dansk Handicap Forbund.

Kilde og foto

Altinget. Foto af Lone Nørager Kristensen fotograferet på Epilepsiforeningens landsmøde. Læs om den historiske rapport her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev