02.05.2011

Kedelig skolesag fra Egedal kommune…..

Rasmus´ forældre og kommunen er uenige om, hvorvidt Rasmus har ret til et 10. skoleår, og sagen synes at være gået helt i hårdknude. Af artiklen fremgår det, at en jurist fra Undervisningsministeriet vurderer, at Egedal kommunes afgørelse i den konkrete sag ikke er i overensstemmelse med folkeskoleloven.
Landsformand i Dansk Epilepsiforening Lone Nørager Kristensen udtaler:
”Det er altid ulykkeligt når børn kommer i klemme på den her måde. Vi har dog en klar forventning om, at Egedal kommune lever op til Folkeskolelovens bestemmelser, hvilket man – når man læser artiklen og især tilbagemeldingen fra Undervisningsministeriet – kan blive i tvivl om".
Vi opfordrer på denne baggrund kommunen til at genvurdere deres afgørelse i den konkrete sag. Og vi ser gerne at forvaltningen indhenter sagkyndig rådgivende bistand fra ministeriet forud for en ny afgørelse.
Samtidig må det understreges, at kommunen naturligvis fortsat har et ansvar for vejledningen af unge om fremtidsmuligheder, også efter de har forladt folkeskolen. Det gælder i ganske særlig grad unge med særlige behov.
Efter vores opfattelse viser al erfaring, at man især for gruppen af unge med særlige behov bør gøre sig endog store bestræbelser for at sikre en sammenhængende indsats, så man undgår for store videnstab og ”huller” ved overgangen mellem grundskole og det videre uddannelsesforløb.”
(Kilde: Ekstra Bladet)”

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev