03.05.2011

Uacceptable nedskæringer venter måske

Epilepsihospitalet i Dianalund og Region Sjælland forhandler under ”vejledning” af Sundhedsministeriet om Epilepsihospitalets driftstilskud. Sagen handler altså kort sagt om, hvor mange penge man vil give Epilepsihospitalet at arbejde for.
Umiddelbart lyder det måske lidt kedeligt. Men det er langt fra kedeligt. Tværtimod er det en forfærdelig gyser for de mange patienter, som behandles på Epilepsihospitalet.
De kolde tal viser lidt om det skrækkelige perspektiv hospitalets nuværende og fremtidige patienter står overfor. Forhandlerne mangler at blive enige om 60,8 mio. kr. ud af det samlede budget på 134,5 mio. kr. Der er altså endnu ikke enighed om næsten halvdelen af Epilepsihospitalets årlige budget. Dermed afslører tallene det, som skræmmer ved situationen: I værste fald skal mange – måske op til næsten halvdelen – af Epilepsihospitalets nuværende patienter finde andre steder at blive behandlet!!
Det er tragikomisk, at Region Sjælland – og dermed landets øvrige 4 regioner – ikke længere vil sikre Epilepsihospitalet økonomisk, fordi rigtig mange af patienterne på Epilepsihospitalet er henvist fra Regionernes egne afdelinger.  En af årsagerne til, at regionerne henviser så mange patienter til Filadelfia er formodentlig, at Filadelfia til forskel fra fra de øvrige hospitaler i landet er indrettet til ophold under indlæggelse af længere varighed, og dermed bl.a. er velegnet til (og har den faglige ekspertise i) at udrede og justere behandlingen af de vanskeligste tilfælde af epilepsi. Der er generelt ikke mulighed for indlæggelse af patienter med epilepsi (ud over i helt akutte tilfælde) i det øvrige hospitalsvæsen, hvorfor man i regionerne primært arbejder med ambulante kontroller.
Hvis ikke der findes et fornuftigt og bæredygtigt økonomisk forlig mellem Regionerne og Epilepsihospitalet må vi se i øjnene, at mange patienter fremover vil være henvist til en venteliste. Hvordan livskvaliteten for disse ”ventelistepatienter” bliver tør jeg ikke forestille mig. Tanken er ubærlig.
I Dansk Epilepsiforening finder vi det helt uacceptabelt, hvis ikke der findes en løsning, som sikrer:
1)    Alle epilepsipatienter skal fortsat have adgang til den behandling de ud fra et lægefagligt skøn har brug for.
2)    Der må ikke opstå ventelister, som giver længere ventetid end vi allerede kender.
3)    Der må ikke ske begrænsninger af epilepsipatienternes ret til frit valg af sygehus. Denne ret skal også omfatte Epilepsihospitalet.
4)    At Dansk epilepsibehandling bevarer sin kapacitet og sin ekspertise. Vi må ikke tabe højt specialiseret lægefaglig og tværfaglig viden på gulvet på grund af ufornuftige besparelser.
Af Landsformand Lone Nørager Kristensen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev