24.04.2011

Kommuner bryder reglerne

Dansk Epilepsiforening opfordrer forældre, som modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, til at undersøge, om deres bevillinger administreres korrekt.

En undersøgelse har vist, at et massivt flertal af de undersøgte kommuner ikke overholder reglerne i forhold til udløb af bevilling. På trods af de gældende regler gør de fleste kommuner ydelsen tidsbegrænset.

Det viser en praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn i Region Sjælland, der påpeger flere kritisable forhold vedrørende de undersøgte kommuners administration af regelsættet vedrørende tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

For at citere det seneste nummer af ”Nyt fra Ankestyrelsen”: ”Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse. Kommunen må derfor ikke gøre ydelsen tidsbegrænset medmindre kommunen på forhånd har aftalt med forældrene, at ydelsen kun skal udbetales i en tidsbegrænset periode, fordi man ved bevillingens start kan forudse, hvornår forældrene ikke længere skal passe barnet hjemme."

Der skrives videre om reglerne: "Når ydelsen ophører, skal kommunen fortsætte med at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til forældrene i 3 måneder efter, at betingelserne for at modtage ydelsen er ophørt. Det fremgår af bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom § 15.”

"I næsten alle de undersøgte sager har kommunerne sat en slutdato på bevillingen og bevilget en tidsbegrænset ydelse. Kun i 6 procent af sagerne blev ydelsen tilkendt som en løbende, ikke-tidsbegrænset ydelse.
Kommunernes mangel på viden om betingelserne for at sætte en frist på ydelsen er således et generelt problem," skriver Nyt Fra Ankestyrelsen.

(Kilde: Nyt fra ankestyrelsen og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev