28.02.2024

Epilepsiforeningen ser på nyt lovforslag med tilfredshed og betydelig bekymring

Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der betyder, epilepsialarmer bliver skrevet ud af lovgivningen om magtanvendelsesreglerne.

Regeringens nye lovforslag vækker begejstring hos Epilepsiforeningen, men stiller sig også kritisk til flere elementer af forslaget.

Regeringen har fremsat et forslag til ændrede regler for magtanvendelse. Udspillet rummer på mange områder nogle voldsomme stramninger og indskrænkninger af beboernes rettigheder, som store dele af handicapbevægelsen har vendt sig markant imod.

Hos Danske Handicaporganisationer udtaler formanden Torkild Olesen:

– Regeringens forslag vil begrænse mennesker med handicaps frihed og muligheden for at bestemme over deres eget liv. Hvis det bliver vedtaget, er det et skridt tilbage mod tiderne under Særforsorgen. Vi vil få sværere ved at passe på dem, der har allermest brug for det.

Specifikt på epilepsiområdet rummer forslaget dog paradoksalt nok nogle markante forbedringer, som Epilepsiforeningen har arbejdet for og med gennem flere år. Derfor ser Epilepsiforeningen på det fremsatte forslag som en buket med roser, men samtidig en række giftige torne.

Epilepsiforeningen vil naturligvis udarbejde et høringssvar til det fremlagte lovforslag, som efter planen forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Må ikke være svært at få en epilepsialarm

Epilepsiforeningen har gennem flere år kæmpet for, at det skal være lettere for mennesker med epilepsi og udviklingshandicap på bosteder at få en epilepsialarm, da det kan være et vigtigt instrument til at sikre den nødvendige førstehjælp ved livstruende epilepsianfald.

I den nuværende lovgivning opfattes brug af epilepsialarm som magtanvendelse. De såkaldte magtanvendelsesregler i serviceloven betyder i praksis, at det kan være svært at få epilepsialarmen, hvis borgeren ikke selv kan give samtykke til det. Personalet på bosteder skal have en forhåndsgodkendelse fra den kommune, hvor bostedet ligger, før den må anvendes, og hver gang alarmen bruges, skal det registres, dokumenteres og sendes ind til kommunen.

Regeringen har endelig lyttet

Nu har regeringen endelig lyttet til Epilepsiforeningen, og fremsat et lovforslag, som ganske enkelt skriver epilepsialarmer ud af lovgivningen om magtanvendelsesreglerne.

Epilepsiforeningens landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler:

– At man skriver epilepsialarmerne ud af magtanvendelsesreglerne, kan potentielt blive et virkeligt vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi ved, at der i den her specifikke målgruppe er en meget markant overdødelighed som følge af epilepsi, og at man i almindelighed kan være udfordret på den nødvendige sundhedsfaglige indsats omkring beboere på botilbud. Så den specifikke del af lovforslaget er vi rigtigt glade for.

Mulighed for kamerakig

Som noget nyt lægges der også op til, at det bliver muligt for personalet på bosteder at bruge såkaldte kamerakig.

Selv om det kan synes intimiderende at få sat et videokamera op i soveværelset, har man gjort sig gode erfaringer fra frikommuneforsøg. Her har personalet kortvarigt via et videokamera kigget ind til borgeren, som ofte forstyrrer mindre end et fysisk tilsyn, hvor en medarbejder sidder fast i rummet for at overvåge beboeren.

Desuden kan kamerakig bidrage til, at personalets ressourcer bruges bedre og at det opleves mindre indskrænkende for den enkelte at blive overvåget.

Kamerakig skal ifølge lovforslaget dog stadig være omfattet af magtanvendelsesreglerne, og tilladelsen skal være godkendt af et nyoprettet nævn, og kan kun gælde i en afgrænset periode. På sigt byder teknologien på nye muligheder, så overvågningen med video kan være sensor- eller lydbaseret, som kun aktiveres, når der er uro som for eksempel ved epilepsianfald.

Mange torne i lovforslaget

Regeringens lovforslag til nye magtanvendelsesregler omfatter dog mange andre ændringer af reglerne end for epilepsialarmer. Og der er – set gennem Epilepsiforeningen briller – tale om en markant udvidelse i adgangen til at bruge magt overfor beboere i botilbud.

Den del af lovforslaget stiller foreningen sig meget kritisk over for sammen med Danske Handicaporganisationer, LEV og flere andre organisationer.

Lone Nørager siger:

– Jeg er ekstremt bekymret for de tanker og den glidebane, som andre dele af det her lovforslag repræsenterer. Magtanvendelse skal altid være absolut sidste udvej, og hvis vi kigger på botilbudsområdet er der allerede i dag plads til masser af forbedringer. Og den her vej, peger i min optik alt, alt for entydigt på en stærkt udvidet beføjelse til magtanvendelses på landets botilbud.”

 

Se hele lovforslaget her.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev