08.09.2016

Servicelov-udspil mødt med skepsis

Serviceloven indeholder regler for kommunerne, når de skal bevilge ydelser til borgere med sygdom og handicap. Reglerne er indviklede, og der sker alt for mange fejl. Så der er plads til forbedringer i loven og den kommunale sagsbehandling, mener mange.
Sidste år forsøgte den tidligere regering at forenkle serviceloven, men det faldt til jorden med et brag. Kritikken fra handicaporganisationerne var så massiv, at socialministeren måtte trække sit forslag.
Nu hedder socialministeren Karen Ellemann. Denne gang har organisationerne og kommunerne været med om bordet tidligere end sidst i den såkaldte følgegruppe, og har allerede drøftet regeringens oplæg. Karen Ellemann havde helst set, at der var enighed om ændringerne, for så ville den politiske proces være lettere. Men der var langt fra enighed mellem kommuner, regering og handicaporganisationer. På det grundlag startede de rigtige politiske forhandlinger på Christiansborg op i går.

Sådan er epilepsiområdet berørt

Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler:
”Nu starter spillet om serviceloven igen. Forhandlingerne bliver svære. I hvert fald hvis politikkerne lytter til os. Vi ser med stor skepsis og modstand på en række af elementerne i regeringens forslag.”
“På epilepsiområdet gælder det især forringelser omkring dækning af merudgifter (fremover et standardbeløb) og BPA-ordningen (tilskud til ansættelse af hjælpere til fx overvågning om natten). I epilepsiforeningen var vi tidligt ude omkring BPA-ordningen. I januar svarede Karen Ellemann, at hun var opmærksom på problemet, og ville overveje en løsning i den nuværende lovrevision. Den løsning der ligger i oplægget fra regeringen er ikke tilstrækkelig, men intet er vedtaget endnu.”
“Hvad angår socialpædagogisk ledsagelse under ferier er lagt op til, at borgere i botilbud selv kan betale, hvis de ønsker udvidet ledsagelse. Danmark bliver mere og mere et ulige land at leve i. Dette vil betyde, at det kun bliver dem med penge, der har råd til den ferie, der ellers er en udbredt ret.”, siger landsformanden.

Modstand mod forslag om indsatskatalog

“Helt overordnet kan vi ikke acceptere et af de vigtigste elementer i regeringens forslag, nemlig det såkaldte indsatskatalog,” siger Lone Nørager Kristensen og fortsætter:
“Der er lagt op til, at det i langt højere grad er kommunernes skøn, der skal afgøre hvilken hjælp og støtte borgeren kan få. Som det er nu har borgeren et retskrav på en bestemt hjælp, hvis man er i målgruppen for ydelsen. Vi er bange for, at det er kommunens økonomi, der bliver styrende for serviceniveauet.”
“Reglerne skal være mere overskuelige for borgerne, og de skal være mere enkle for kommunerne at arbejde med. Det er vi enige med regeringen om, og der er forslag om forenklinger og bedre sagsbehandling i den nye lov. Desuden er det godt, at der er lagt op til at udredning og handlingsplaner for langt de fleste borgere bliver en lovpligt for kommunerne.”
Se udspillet fra ministeren her. Læs udtalelsen fra følgegruppen her. (Kilde: Epilepsiforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev