Frida er Danmarks tredjebedste ungdomsdebatør

Formanden for Epilepsiforeningens ungdomsudvalg, Frida Neddergaard, blev på Folkemødet nummer tre i en dyst om interessevaretagelse

 

Formanden for Epilepsiforeningens ungdomsudvalg Frida Neddergaard var inviteret til Folkemødet på Bornholm for at deltage i den første udgave af Danmarksmesterskaberne i interessevaretagelse for ungdomsforeninger.

Deltagerne skulle på 10 minutter overfor en jury give et oplæg, om hvordan de – som et tænkt eksempel – ville få sat en vigtig sag på den politiske dagsorden. Og Frida Nedergaard fik en flot 3. plads.

Hele Epilepsiforeningens ungdomsudvalg har været med til at forberede oplægget, så stort tillykke til alle.

Ungdomsudvalget havde valgt at sætte fokus på at få løst problemer med det såkaldte handicaptilæg for unge på en videregående uddannelse, der modtager SU. Tillægget er til de unge, der ikke er i stand til at påtage sig et studiejob under uddannelsen for at få økonomien til at hænge sammen i hverdagen.

Tildelingen af handicaptillæg bør baseres på studieevne i stedet for på erhvervsevne

I oplægget satte Frida Neddergaard fokus på, at mange unge med epilepsi ikke kan få tillægget, fordi de vurderes til at kunne varetage et job på måske 5-6 timer om ungen eller på fuldtid i sommerferien. For mange unge er det håbløst at skulle tage et studiejob, selvom de måske i lovens forstand har en erhvervsevne under studiet. Konsekvensen er, at de unge måske må opgive at gennemføre en videregående uddannelse, og det koster i sidste ende samfundet meget mere end beløbet til SU-handicaptillæg.

Ungdomsformanden argumenterede på Folkemødet for, at tildelingen af handicaptillæg bør baseres på studieevne, og ikke som nu på erhvervsevne under uddannelsen. Der er brug for, at politikerne på Christiansborg ændre SU-loven. Og de myndigheder, der bevilger tillægget skal vide mere om konsekvenserne af epilepsi. Første skridt er at få problemet på dagsordenen i Epilepsiforeningen og videre at opbygge nogle alliancer til ungdomsudvalg i andre patientforeninger og partier.

Hun foreslog bl.a., at der blev lavet en video til de sociale medier for at udbrede kendskabet til dette problem, og dernæst at holde møder med politikerne på Christiansborg.

Konkurrencen var arrangeret af kommunikationsbureauet Policy Group, der arbejder med lobby på Christiansborg. Juryen bestod af formænd for nogle af ungdomsforeningerne i de politiske partier og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Peter Munk Christiansen.

Kilde

Epilepsiforeningen

Du kan læse mere om uddannelse og handicaptillæg her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev