25.02.2020

Opsigtsvækkende resultater i medlemsundersøgelse om medicinsk cannabis

Epilepsiforeningen har bidraget til en stor medlemsundersøgelse om medicinsk cannabis. Se hvad Epilepsiforeningens medlemmer har af holdninger til og erfaringer med medicinsk cannabis.

 

Epilepsiforeningen har sammen med seks andre patientforeninger gennemført en fælles medlemsundersøgelse om cannabis til medicinsk brug. Som man har kunnet se i andre medier, så rummer den samlede undersøgelse mange opsigtvækkende resultater.

I det spørgeskema, som blev sendt til Epilepsiforeningens medlemmer, var tilføjet en række epilepsispecifikke spørgsmål, hvor svarene bl.a. viser, at foreningens medlemmer generelt har en positiv indstilling til cannabis som medicin. Blandt de 53 personer ud af 565 svarpersoner, som har prøvet medicinsk cannabis, og svaret på spørgsmål om effekt, har halvdelen selv en oplevelse af en positiv effekt. Og de fleste, af de der har prøvet det, har fået det af andre veje end en lægeordineret recept.

I Epilepsiforeningens del af undersøgelsen blev det fælles spørgeskema udsendt via mail til i alt 3.050 medlemmer af foreningen. Der blev i alt modtaget 565 anonymiserede svar, hvilket giver en svarprocent på 19.

image
Det svarede Epilepsiforeningens medlemmer
 • Epilepsiforeningens medlemmer har generelt en positiv indstilling til cannabis som medicin. Uanset om man selv har erfaring med det eller ej, så har de fleste (85%) generelt en positiv indstilling til at anvende cannabis som medicin.
 • En tredjedel (31%) angiver, at de overvejer brug af cannabis mod epilepsi.
 • Lidt over halvdelen (55%) har aldrig hverken brugt eller overvejet at bruge medicinsk cannabis.
 • I alt 73 personer (13%) af de 565 svarpersoner angiver personlig erfaring med brug af medicinsk cannabis mod epilepsi.
 • Af de i alt 53 personer, som har svaret på spørgsmålet om effekt, oplever lidt over halvdelen en positiv effekt på sygdommen og få bivirkninger.
 • Lidt over halvdelen (55%) af de som har brugt/bruger medicinsk cannabis, har oplevet færre epilepsianfald. Kun få (4%) har oplevet flere negative bivirkninger end ved epilepsimedicin. Bivirkningerne angives især som mundtørhed og træthed.
 • Hovedparten som har brugt/bruger medicinsk cannabis, har skaffet det på andre måder end via en lægeordineret recept. 56% (30 svar) angiver, at de ikke har fået cannabis på recept. 35% (19 svar) angiver brug af produkter fra Glostrup apotek (magistrelt). 7% angiver produkter under forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
 • Den hyppigste årsag til ikke at have fået udskrevet en recept på cannabis som medicin er, at lægen ikke ville udskrive det. Enten fordi lægen ikke vurderede det var relevant, eller afslog at udskriver en recept af principielle årsager.

Mangler i forsøgsordningen

Formålet med undersøgelsen har været at høre medlemmernes holdninger til og eventuelle erfaringer med medicinsk cannabis. Undersøgelsen skal også ses i sammenhæng med statens igangværende forsøgsordning på området. Foreningerne vil på baggrund af resultaterne samt de indhøstede praksiserfaringer foreslå en række forbedringer af forsøgsordningen, når politikerne på Christiansborg skal midtvejsevaluere den i foråret 2020.

image
Epilepsiforeningens anbefalinger på baggrund af undersøgelsen
 • Der bør igangsættes forskning på området om virkning af medicinsk cannabis, og der bør under forsøgsordningen fremover systematisk indsamles viden om såvel positive som negative effekter.
 • Politikerne skal forholde sig til den meget høje pris på cannabisprodukter, der udgør en betydelig udfordring for mange patienter
 • Der kommer hjælp til patienter og pårørende med vejledning i at navigere på området med medicinsk cannabis.
 • Det på ny vurderes, om patienter med epilepsi samt andre patientgrupper, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af ordningen, nu kan omfattes.
 • Lægerne inddrages i, og er åbne over for at arbejde med, hvordan forsøgsordningen kan forbedres, så patienterne rent faktisk får adgang til behandling i de tilfælde, hvor det er relevant.
 • Der i behandlingssystemet kommer praksisnær viden om medicinsk cannabis ved epilepsibehandling. Herunder opdatering af Lægemiddelstyrelsens vejledning til læger.
 • Vi ser gerne en offentlig funderet vidensenhed, som har til opgave at følge, udvikle og formidle viden om medicinsk cannabis.

Kilde

Danske Patienter. De syv foreningens samlede undersøgelse. Og Epilepsiforeningens medlemmers besvarelser i undersøgelsen.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev