21.02.2020

Hvad er komorbiditet, og hvorfor bør man interessere sig for det?

”Komorbiditet” eller ”samsygelighed” er det samme og bruges ofte som betegnelse for, når én sygdom går forud for en anden og betragtes som medvirkende til den efterfølgende sygdom. Læs eller hør ariklen.

 

 

Af Lotte Hillebrandt
lotteh@epilepsiforeningen.dk

 

Epilepsiforeningens blad “Epilepsi 1, 2020” har komorbiditet og behandler det med både faglige artikler og interview med mennesker, der kæmper med mere end epilepsi. Men hvad er komorbiditet, og hvorfor bør man beskæftige sig med det?

”Komorbiditet” eller ”samsygelighed” bruges ofte som betegnelse for, når én sygdom går forud for en anden og betragtes som medvirkende til den efterfølgende sygdom. ”Multisygdom” eller ”multimorbiditet” bruges ofte som betegnelse for, når flere kroniske sygdomme er til stede samtidig.

Derfor er der fokus på det

I de senere år er der kommet stigende fokus på komorbiditet/multisygdom bl.a. fordi:

  • Den stigende levealder i befolkningen medfører flere kroniske sygdomme, som igen medfører et øget behov for socialog sundhedsindsatser
  • Den stigende specialisering af sundhedsydelser fokuserer på de enkelte specialområder og i mindre grad på det hele menneske
  • Der er brug for mere viden om sammenhængen imellem de forskellige sygdomme og behandlingen af disse
  • Komorbiditet øger risikoen for, at patienter ikke passer ind i de etablerede standardiserede behandlingspakker
  • Der er brug for mere indsigt i sammenhængen imellem de somatiske og psykiatriske sygdomme
  • Der er brug for en grundlæggende begrebsafklaring for at få eksakte tal på omfanget
  • Komorbiditet spiller en vigtig rolle for, hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres

Komorbiditet forekommer ved de fleste sygdomme og kræver samarbejde imellem de forskellige specialiserede enheder på hospitalerne samt mellem hospitaler og de praktiserende læger.

Sundhedsloven

I Danmark fremgår det af sundhedsloven at, landets fem regioner er forpligtet til hver især at indgå en sundhedsaftale, som sikrer, at patienterne/borgerne får en sammenhængende og koordineret indsats i forløb, der går på tværs af sektorerne. Det gælder særligt for patienter med psykiske sygdomme, patienter med kroniske sygdomme samt ældre med komorbiditet, hvor det er vigtigt, at indsatsen koordineres.

Kilde

Artiklen er henter fra Epilepsiforeningens blad “Epilepsi nr. 1 2020.” (pdf). Definitionen på komorbiditet er fra “Komorbiditet i somatik og psykiatri, forståelse, betydning og konsekvenser” af Alv A. Dahl, Ellen Karine Grov, Dansk Psykologisk Forlag 2016. Kan lånes via bibliotek.dk

 

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev