Efter kritik: Region Midtjylland dropper spareforslag

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland trækker forslag om at samle neurologien i Viborg

 

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (Soc.dem.), præsenterede i sidste uge sit udspil til, hvordan Region Midtjylland kunne spare 295 millioner kroner over de kommende to år. Det skulle blandt andet ske ved at lukke neurologisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro. Det udspil mødte kritik fra flere kanter, og regionsrådsformanden har nu trukket forslaget tilbage.

“Jeg har lyttet til kritikken, og det giver faglig bedst mening at fastholde specialet i Vest, som dermed også flytter med til det nye sygehus i Gødstrup,” siger han. Samtidig udtaler regionsformanden, at den neurologiske afdeling på Regionshospitalet i Viborg bevares.

Kritikken af forslaget kom fra flere sider bl.a. fra Epilepsiforeningen. Det glæder Epilepsiforeningen at planerne om samling af neurologien i Viborg er droppet:

“Vi var umiddelbart uforstående overfor neurologien fremover skulle forbeholdes den østlige del af regionen – det så ud som om at der ville blive meget langt til neurologisk ekspertise; især i akutte tilfælde. Så på den måde er det godt, at den del af spareplanen er ændret.”, siger Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen.

Budgetforhandlingerne i Region Midtjylland fortsætter i september, og der kan komme alternative besparelser på bordet. ”Vi vil følge budgetprocessen i Region Midtjylland meget tæt. Behandlingen af epilepsipatienter må ikke blive forringet”, siger Lone Nørager Kristensen.

Kilde

TV Midtvest og Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev