08.11.2022

Både fordele og ulemper ved ny aftale med praktiserede neurologer om behandling af epilepsi

En aftale mellem regionerne og praktiserende speciallæger åbner for, at en stor del af de voksne epilepsipatienter med ukomplicerede epilepsiforløb fremover kan følges i privat neurologisk speciallægepraksis

 

Den 1. november trådte en ny aftale i kraft mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger om behandling af blandt andet epilepsi hos privatpraktiserende neurologer.

Af parternes pressemeddelelse fremgår en forventning om, at en stor andel af de voksne epilepsipatienter over 16 år, der i dag behandles på almindelige neurologiske sygehusafdelinger, fremadrettet ville kunne følges i neurologisk speciallægepraksis. Det skal dog understreges, at aftalen alene omfatter ukomplicerede epilepsiforløb, svarende til den udredning og behandling, der foregår på en almindelig neurologisk sygehusafdeling; det man i Sundhedsstyrelsens specialeplan kalder for ”hovedfunktionsniveau”.

Viser der sig komplikationer, som for eksempel hvis man stadig har anfald efter afprøvning af to til tre forskellige epilepsipræparater, så skal der ske henvisning til sygehus med højere specialiseret behandling.

Kvalitetssikring vigtig

Der er flere gode, men også problematiske ting i aftalen, mener Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen:

”For voksne epilepsipatienter med ukompliceret epilepsi kan aftalen betyde både fordele og ulemper. For eksempel kan det for nogen være en fordel, hvis man efter henvisning fra egen læge eller sygehus kan blive fulgt med ukompliceret epilepsi hos en praktiserende neurolog tæt på hvor man bor. Samtidig er det tanken med aftalen at presset kan blive lettet på sygehusene, som så hurtigere kan tage sig af patienter med kompliceret epilepsi. Ulempen kan være lange ventetider, eller hvis der ikke er en privatpraktiserende neurolog tæt på, hvor man selv bor.”

Epilepsiforeningens formand peger også på behovet for sikring af behandlingens kvalitet:

“Det vil også være ekstremt vigtigt for Epilepsiforeningen at de privatpraktiserende neurologer knyttes tæt op på den kvalitetssikring som findes i resten af sygehusvæsenet; herunder specifikt den kvalitetsdatabase der aktuelt udarbejdes på epilepsiområdet. Hvis man vitterligt lægger op til en større om flytning af en større gruppe epilepsipatienter, bør det afgjort sikres at der samtidig leveres den nødvendige kvalitet i indsatsen, og at det er de rigtige patienter der følges derude. Og alle patienter og pårørende bør være særligt obs på om man får leveret den lovede indsats, og at der sikres henvisning til andre instanser hvis epilepsien ikke er helt så fredelig som man måske regnede med. Jeg kan godt være bekymret for, om de privatpraktiserende neurologer vitterligt altid kan håndtere de særlige omstændigheder, der eksempelvis knytter sig til selve udredningsforløbet og – i den anden ende – udtrapningen af medicin. Begge dele er jo helt centrale i et epilepsiforløb.”

36 speciallægepraksiser

Aftalen har baggrund i ny takstoverenskomst til praktiserende neurologer, hvor der også er aftalt takster for udredning og behandling af epilepsi.

I forbindelse med aftalen er der udarbejdet en såkaldt moderniseringsrapport og herunder om udredning og behandling af epilepsi hos praktiserende neurologer (link nedenfor). Af rapporten fremgår, at der i Danmark aktuelt er 36 speciallægepraksiser for neurologi, som imidlertid ikke er jævnt geografisk fordelt rundt i landet.

På hjemmesiden sundhed.dk findes aktuel oversigt over de privatpraktiserende neurologer. Her findes også oplysninger om aktuel ventetid.

Epilepsiforeningen vil nøje følge udviklingen med både fordele og ulemper, og du er velkommen til at kontakte Epilepsiforeningen om dine erfaringer hos praktiserende neurologer.

Kilde

Danske Regioner

Rapporten ”Modernisering af specialet Neurologi i speciallægepraksi” (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev