Flere og flere bruger epilepsikontrol ved hjælp af spørgeskemaer. Hvad er det?

Det elektroniske spørgeskema PRO (patientrapporterede oplysninger) kommer snart til Region Hovedstaden og Sjælland, men hvad er det, og hvordan fungerer det?

 

Af Noémi B. Andersen, overlæge, dr. med., Epilepsiklikken Rigshospitalet

og Hanna Jersing, afdelingssygeplejerske, Epilepsiklinikken Rigshospitalet

 

Over hele landet er epilepsiambulatorierne ved at indføre et elektronisk spørgeskema, kaldet ”patientrapporterede oplysninger” PRO. Dette er et redskab, der skal bruges til en bedre planlægning af dit besøg i ambulatoriet og forbedre dialogen mellem dig og din behandlende læge. De indkomne oplysninger fra spørgeskemaet PRO, vil give et indblik over din tilstand og din hverdag med epilepsi. Vi får, ud fra dine besvarelser, et godt grundlag til at vurdere, hvornår du har behov for kontakt eller besøg i ambulatoriet.

Spørgeskemaet PRO indeholder en række spørgsmål om fx anfalds hyppighed, symptomer og trivsel. Spørgeskemaet PRO bliver tilsendt med individuelle intervaller, efter dit behov og din læges vurdering.

Hvis resultatet af din besvarelse viser, at du er i en stabil periode i dit sygdomsforløb, og derfor ikke har behov for en tid i ambulatoriet, kan lægerne og sygeplejerskerne fortsat følge din behandling og få vigtige oplysninger om dit helbred ved hjælp af spørgeskemaerne. Således kan personalet i ambulatoriet vurdere din tilstand ud fra svarene, og tage stilling til behovet for evt. snarlig telefonkontakt og/eller indkaldelse til fremrykket kontrolbesøg.

Ved at besvare spørgeskemaet kan du undgå at bruge tid på unødvendige ambulatoriebesøg, og konsultationerne kan i stedet tilpasses til dit behov. Ved at udfylde spørgeskemaet PRO får du desuden mulighed for at reflektere over din helbredstilstand.

Hvis du får problemer i forbindelse med din epilepsi eller har spørgsmål, kan du fortsat kontakte ambulatoriet på normal vis som hidtil.

Det forventes, at Regionerne vil implementere spørgeskemaet PRO på epilepsiområdet primo 2020. Forberedelserne til dette er godt i gang og der er planlagt afprøvning af systemet med patienter i slutningen af 2019.

Dette er et frivilligt tilbud til patienterne. Da det skønnes, at metoden vil give et kvalitetsløft i patientbehandlingen, ønskes det at få så mange patienter som muligt tilknyttet PRO.  Det vurderes også, at PRO vil frigive ressourcer til  optimal planlægning af patientkontrol for dem der har mest behov.

PRO i Region Hovestaden og Region Sjælland

I Region Hovedstaden og Region Sjælland vil PRO spørgeskemaet PRO bliver tilsendt via MinSundhedsplatform, som er patienternes egne sider på Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er det ny IT-system som samler sundhedsfaglige information om patienten i én elektronisk journal og som er i brug i begge Regioner. Patienterne skal være ”aktive” i Min Sundhedsplatform til at kunne modtage disse spørgeskemaer. Det er derfor vigtigt at man ved hjælp af Nem ID logger sig på

MinSunhdedsplatform og aktiverer sin adgang. På denne hjemmeside har man i øvrigt mulighed for at se sine prøvesvar og journalnotater tilknyttet hospitalsbesøg – indlæggelser og ambulant besøg – der er foretaget på Regionernes hospitaler samt aftaler på hospitalerne.

For yderligere information om Min Sundhedsplatform anbefales besøge Region Hovedstadens hjemmeside. Nærmere oplysninger om PRO spørgeskemaer bliver tilbudt på behandlingssteder lige så snart metoden tages i brug. Personalet kan dog allerede nu give information om dette ifm. dit besøg i ambulatoriet.

Foto

Foto: Arkivfoto

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev