32 millioner kr. til nogle af Epilepsiforeningens mærkesager

32 millioner kr. skal løfte epilepsibehandlingen, forbedre indsatsen for unge med epilepsi og sprede mere viden om sygdommen

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har i noget tid haft en aftale om, at give 32 millioner o. kr. til en række konkrete initiativer på epilepsiområdet. I dag blev aftalen om hvad pengene mere konkret skal gå til offentliggjort.

De 32 mio. kr. kommer fra sundhedspuljen fra Finansloven 2019 og initiativerne flugter med en række af de initiativer, som Sundhedsstyrelsen anbefalede i efteråret med Eftersyn af indsatsen mod epilepsi. Pengene skal bl.a. gå til bedre og hurtigere diagnosticering og behandling, forbedret indsats overfor unge med epilepsi og udbredelse af viden om epilepsi.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og DF’s sundhedsordfører Liselott Blixt offentliggjorte aftalen under et besøg på Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor Epilepsiforeningen også deltog.

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, glædede sig over, at flere af foreningens mærkesager er med i de prioriterede områder:

”Det der glæder mig mest, er nok de kliniske retningslinjer og forløbsprogrammerne, som skal løfte behandlingen. Og så er jeg selvfølgelig også glad for, at der afsættes penge til at sprede viden om epilepsi – et område hvor aftalen nævner, at Epilepsiforeningen skal spille en vigtig rolle.”

Formanden er dog også lidt ærgerlig over de ting, der ikke er blevet plads eller råd til: ”Jeg er ked af, at man ikke har tænkt noget mere på mennesker med epilepsi og udviklingshæmning og bostederne, hvor der er brug for et sundhedsfagligt løft. Jeg havde også gerne set, at der var kommet den kvalitetsdatabase, som vi har argumenteret for:”

”Nu skal vi  sammen med Epilepsihospitalet Filadelfia og Dansk Epilepsiselskab i arbejdstøjet og fortsætte det gode samarbejde. For de 32 millioner og de valgte indsatser er jo bare en god start på det samlet og nødvendigt løft af epilepsiindsatsen”, siger formanden.

To glade politikere

To, der også var glade for aftalen, var sundhedsminister Ellen Trane Nørby og aftalepartneren fra Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, der også er formand for Folketingets sundhedsudvalg.

”Epilepsi er et område, vi i Dansk Folkeparti har haft fokus på længe. For os er det afgørende, at vi sætter ind så tidligt som muligt med en effektiv behovsanalyse for at skabe et godt liv med færrest mulige gener, og netop derfor er det også afgørende, at unge for en glidende overgang til voksebehandlingen, således at sygdommens virkninger på hverdagen reduceres mest muligt”, siger Liselott Blixt

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger om aftalen. ”Målet med initiativerne er blandt andet at løfte udredningen og behandlingen i hele landet. Så flere får et liv uden anfald og kan undgå de store problemer, der følger med et liv med epileptiske anfald.”

image
Det skal de 32 millioner kr. gå til

Der afsættes i alt 32,3 mio. kr. til følgende initiativer:

Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.): Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk Neurologisk Selskab kan udarbejde kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau samt kriterier for henvisning til epilepsikirurgi.

 

Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.): Der tildeles Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr.  i 2021 til udarbejdelse af tværsektorielle forløbsprogrammer/forløbsbeskrivelser for mennesker med epilepsi. Forløbsprogrammerne/forløbsbeskrivelserne udarbejdes evt. for udvalgte målgrupper ud fra en vurdering af den specifikke målgruppes behov.

 

Udbredelse af viden om epilepsi (5 mio. kr.): Der prioriteres 3 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til, at Epilepsihospitalet i samarbejde med Epilepsiforeningen, regioner, kommuner og fagmiljøer sikrer, at den nødvendige sundhedsfaglige viden er tilgængelig og udbredes til fx fag- og myndighedspersoner i kommunerne på tværs af forvaltnings- og fagområder.

 

Overgang fra barn til voksen og transitionsklinikker (12 mio. kr.): Der prioriteres 3 mio. kr. årligt i 2019 – 2022 til projekter, hvor Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med regionerne udvikler og afprøver løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung til voksen for mennesker med epilepsi, så overgangen tager udgangspunkt i de særlige behov, der kendetegner patientgruppen. Der vil også være fokus på videndeling og udbredelse af løsningerne.

 

Tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringsindsatser (10 mio. kr.): Der prioriteres 2 mio. kr. årligt i 2019 – 2020 og 3 mio. kr. årligt i 2021 – 2022 til regionale og kommunale projekter vedr. tværfaglig funktionsevnevurdering målrettet personens specifikke behov og at det vurderes om de har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

 

Statusevaluering af indsatsen (1 mio. kr.): Der prioriteres 1 mio. kr. i 2022 til Sundhedsstyrelsen med henblik på at foretage en statusevaluering af indsatsen.

Kilde

Epilepsiforeningen og Sundheds- og Ældreministeriet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev