Ny dansk teknologi kan registrere anfald der tit overses

Et nyt lille implantat kan måle epileptisk aktivitet og kan bruges til langtids-EEG i hjemmet, bedre diagnosticering og mere målrettet behandling

 

Af Per Vad, pervad@epilepsiforeningen.dk

”Dansk gennembrud inden for epilepsibehandling”, skriver firmaet UNEEG medical i deres pressemeddelelsen om det nye implantat, der efter 12 år udviklingsarbejde netop har opnået CE godkendelse. Det vil sige, at det må bruges i epilepsibehandlingen i Danmark.

Opfindelsen, UNEEG 24/7, er det første system i verden af sin art, og det består af to elementer: Et lille implantat på størrelse med en mønt, der opereres ind under huden bag øret, og en mobil EEG-optager som trådløst, konstant overvåger hjernens elektriske aktivitet og dermed registrerer epileptiske anfald. Det hele understøttes af en app og avanceret software.

Implantatet har intet batteri, men får sin energi via induktion, og kan derfor sidde under huden i længere tid. Det ambulante kirurgiske indgreb tager kun 15 min. og giver ikke væsentlige gener for patienten.

Med den ny teknologi kan lægerne måle aktiviteten i hjernen over mange måneder og dermed få nøjagtig viden om, hvad der sker. Det betyder, at patienten slipper for en uges indlæggelse for at blive målt, og at sandsynligheden for at registrere epileptiske anfald øges markant.

Lægerne har dermed bedre grundlag for at medicinere meget mere præcist og dermed forbedre patienters livskvalitet markant og i bedste fald være med til at redde liv, skriver firmaet i deres pressemateriale. På sigt vil den nye teknologi også kunne advare om, at et anfald er på vej, fortæller firmaet.

Hjalp test-kvinde med natlige anfald

Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus og professor ved Københavns Universitet, har gennemført det første kliniske forsøg på patienter med UNEEG 24/7.

Under sin afprøvning af udstyret har Troels W. Kjær for første gang fået et billede af, hvad der sker hos  patienter i hjemmet om natten.

En af patienterne, der prøvede implantatet var en kvinde, der fik krampeanfald om natten, uden at hun selv eller hendes mand, der sov ved siden af, opdagede det – men den ny teknologi registrerede anfaldet.

”Uden det nye udstyr havde vi ikke haft kendskab til det. Nu fik vi med det samme ændret på hendes medicin og med nye målinger sikret, at hun forhåbentligt ikke får flere store anfald,” siger Troels W. Kjær

Hjerneforskeren understreger at teknologien ikke kan sikre alle et anfaldsfrit liv, men peger på, at der, hvor målingerne får størst betydning, kan patienterne efter et halvt år være uden for risiko for at få de helt store anfald.

Fakta om UNEEG -teknologien

 

  • Med teknologien kan man foretage objektiv EEG ultra langtidsmonitorering til brug for optimering af epilepsibehandling.
  • Målgruppen for UNEEG 24/7 er mennesker med temporallapsepilepsi  (TLE), subsidiært generaliseret epilepsi, mistanke om suboptimal behandling inklusive refraktær epilepsi, altså epilepsityper, hvor patienten ikke kan gøres anfaldsfri med medicin.
  • Apparatet  består af to elementer; et implantat samt en mobil EEG-optager. Implantatet benævnes også SubQ, da det indsættes subkutant – dvs. lige under huden ved øret.

Kan forhåbentlig registrere flere anfaldstyper

Sándor Beniczky, der er professor ved Aarhus Universitet og leder af Epilepsihospitalet Filadelfias neurofysiologiske klinik, ser også et stort potentiale i UNEEG-teknologien:

”Det anfaldsalarm-udstyr, vi har i dag, kan registrere krampeanfald, men ikke anfald uden kramper. Med UNEEG 24/7, der ligger meget tæt på hjernen, kan vi forhåbentligt registrere flere anfaldstyper. Det vil få stor betydning for vores behandlingsmuligheder,” siger han.

”Det ligger fast, at patientsikkerheden er i orden,” siger han om indgrebet og teknologien: ”Den lille operation, der skal til for, at implantatet kan sættes ind, er kun er et mindre indgreb. Det, vi mangler nu, er solide studier, som viser, at UNEEG 24/7 kan det, vi håber”, siger professoren, der sidder i Advisory Board i UNEEG Medical og har fulgt udviklingen af teknologien.

Hos Epilepsiforeningen glæder man sig også over nyskabelsen: ”De hårdt prøvede mennesker med epilepsi og deres pårørende, der kæmper med anfald i hverdagen, har brug for kvalitetssikrede redskaber, der kan hjælpe dem til en bedre anfaldskontrol. Den her nye opfindelse kan være et stort skridt i den rigtige retning, og vi glæder os virkeligt meget til at følge den videre vej for produktet.” udtaler Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og sygeplejerske i Epilepsiforeningen.

Det er professor, dr.med. Henning Beck-Nielsen og co-founder af virksomhed UNEEG medical, ingeniør Rasmus Stig Jensen, der står bag udviklingen af teknologien, der også kan hjælpe på diabetes-området, da den kan opdage og advare diabetikere om alvorlig insulinchok.

Den primære målgruppe for teknologien er mennesker med temporallapsepilepsi, subsidiært generaliseret epilepsi med mistanke om suboptimal behandling. Implantatet er indtil nu godkendt til voksne, men UNEEG medical arbejder på også at få en godkendelse til børn.

Kilde

UNEEG medical

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev