05.11.2015

Status for medicinsk cannabis

Epilepsihospitalets seneste status om medicinsk cannabis ser sådan ud:
”Sidste år ved samme tid var der en vis optimisme mht. anvendelse af medicinsk cannabis til behandling af i øvrigt medicinsk intraktable epilepsier,” skriver direktør Helle Hjalgrim. Men hun konkluderer: ”Vi forsøger at fastholde nogen optimisme med hensyn til et muligt nyt behandlingstilbud, men som det ser ud i øjeblikket skal vi nok justere forventningerne til et niveau som ved afventning af konventionelle nye præparater mod epilepsi.”
”I øjeblikket pågår der internationalt afprøvninger af to forskellige cannabinoidpræparater. Epidiolex fra GW Pharma der indeholder naturligt cannabis og et syntetisk præparat fra Insys Pharmaceuticals.
Det syntetiske præparat er i afprøvning i fase 1-2 – det vil sige at stoffet afprøves på raske mennesker for at vurdere om det i det hele taget tåles af den menneskelige organisme og hvilke bivirkninger det evt. medfører.
Epidiolex-afprøvningen er i øjeblikket i fase 2-3 , hvor man afprøver på både raske og patienter, for at få bekræftet effekten, følge bivirkninger, sammenligner det med almindelige/kendte stoffer/behandlingsmetoder og indsamle diverse informationer i forbindelse med anvendelse, der vil øge sikkerheden ved anvendelse. Resultaterne fra afprøvningen forventes i løbet af det kommende år.
Afprøvningerne indtil videre viser at præparatet ikke fremkalder anfald, har en vis anfaldsreducerende effekt og generelt tolereres uden for mange bivirkninger. Afprøvningerne indtil videre tyder også på at præparatet (Epidiolex) har en effekt der svarer til hvad man ser for andre nye antiepileptica. De to forskere der er ansvarlige for gennemførsel af afprøvningerne, Dr. Friedman og Dr. Devinsky fremhæver at disse langvarige og meget kontrollerede undersøgelser er nødvendige for at man i den sidste ende vil kunne enten anbefale eller fraråde en generel markedsføring af dette medicinske cannabispræparat.
Den engelske børnelæge Helen Cross har afprøvet Epidiolex uden for projektet og gennemgik ved den nyligt afholdte Epilepsikongres i Istanbul sine resultater for patienter med Dravet syndrom. Hun behandler 25 patienter med Dravet syndrom; af disse har 14 afprøvet Epidiolex. 7 er stoppet på grund af bivirkninger og for de resterende 7 er effekten opgjort. 1 er indtil videre anfaldsfri, 2 har fået deres anfaldshyppighed mere end halveret og 4 har fået nogen anfaldsreduktion, ” skriver Helle Hjalgrim i hospitalets statusudmelding og konkluderer som sagt:
”Vi forsøger at fastholde nogen optimisme med hensyn til et muligt nyt behandlingstilbud, men som det ser ud i øjeblikket skal vi nok justere forventningerne til et niveau som ved afventning af konventionelle nye præparater mod epilepsi.”
(Kilde: Filadelfia, ”Status på medicinsk cannabis oktober 2015”) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev