Berit fra Epilepsiforeningen skal være med til at gøre Lægemiddelstyrelsens information bedre

Epilepsiforeningen har fået sæde i Statens første Borgerråd, der skal give input til Lægemiddelstyrelsens arbejde med bl.a. information.

 

Lægemiddelstyrelsen har nedsat et Borgerråd, der, så vidt de ved, er det første statslige borgerråd i Danmark. Et af rådets 9 medlemmer er Epilepsiforeningens forretningsudvalgsmedlem Berit Andersen.

Styrelsen har løbende involveret borgere i arbejdet med f.eks. kampagner, evalueringer og lign., men nu går Lægemiddelstyrelsen et spadestik dybere og formaliserer samarbejdet med borgerne i det nye Borgerråd.

”Formålet er at sikre tættere involvering af borgernes synspunkter og overvejelser med henblik på, at Lægemiddelstyrelsens myndighedsudøvelse i videst muligt omfang inddrager borgerperspektivet”, skriver Lægemiddelstyrelsen i sin nyhed om rådet.

Og hvis man ser det fra patienternes side, så har borgerperspektivet nogle gange manglet i f.eks. kommunikationen, mener Berit Andersen: ”Indlægssedler og andre ting var måske blevet lidt mere læseligt, hvis borgerne var blevet inddraget.”

Godt for epilepsipatienter

Selvom Berit Andersen først og fremmest repræsenterer alle patienter, så tror hun, at det gør en forskel, at det netop er Epilepsiforeningen, der har fået sæde i rådet: ”Jeg tror, at uanset hvilken patientforening, der sidder der, så vil det gavne alle patienter. Men jeg tror også, det vil gavne den enkelte patientforenings medlemmer.”

Borgerrådet havde sit første møde i sidste uge, hvor tiden gik med præsentation af medlemmerne og introduktion til rådet arbejde og til Lægemiddelstyrelsen. Introduktionen tog så lang tid, at man ikke fik tid til mødets andet store punkt:

”Det mest spændende var nok kommunikationsstrategien om vaccinationerne mod Covid-19, men det blev der slet ikke tid til, og det var jo ret ærgerligt”, siger Berit Andersen, der håber, punket kommer på dagsordenen til næste møde.

Berit Andersen og de andre medlemmer af rådet er udpeget for en treårig periode, og pladserne roteres så mellem de enkelte patientforeninger, så der minimum går én udpegningsperiode, før der igen kan udpeges en repræsentant fra samme patientforening.

Kilde

Epilepsiforeningen og Lægemiddelstyrelsen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev